Aktualności

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
       pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom serdeczne życzenia
          i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.
           W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem
      i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy.
            Życzymy dużo szczęścia, radości, wiary i wytrwałości zarówno
            z pracy zawodowej jak i w życiu osobistym.

 

                                  z wyrazami szacunku

                                   Kierownik M-GOPS

                                  w Gniewkowie

                                 wraz z pracownikami

 


NADCHODZI ZIMA

 

             W związku ze zbliżającą się zimą  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie zwraca się z apelem do mieszkańców Miasta i Gminy Gniewkowo o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne. Jeżeli w okolicach Twojego  miejsca zamieszkania widywane są osoby bezdomne powiadom tut. Ośrodek, telefon numer 52/3585364.

Być może razem uratujemy ludzkie życie. Jednocześnie informujemy, że tut. Ośrodek posiada wszelkie informacje dot. miejsc noclegowych, schronisk i ogrzewalni dla osób bezdomnych.

 


 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 152 Kodeksu pracy i Zarządzenia Nr 22/2016 Kierownika M-GOPS

w dniu 31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie

BĘDZIE NIECZYNNY

 

 

 


OPIEKUNOWIE PRAWNI I KURATORZY

 W zakładce opiekunowie prawni i kuratorzy znajduje się ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

                                                                            


                                                                   

 PRZYPOMINAMY,  ŻE  ZBLIŻAJĄ  SIĘ  TERMINY  SKŁADANIA  WNIOSKÓW O  ŚWIADCZENIA  RODZINNE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że  od dnia 01.09.2016 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 trwający od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.

 

Informujemy, że terminy rozpatrzenia wniosków i wypłat przyznanych świadczeń są następujące:

 

- jeżeli wniosek z kompletem wymaganych dokumentów zostanie złożony w terminie od 01.09.2016 r. do 30.09.2016 r.  wówczas wydanie decyzji i wypłata świadczeń należnych za miesiąc listopad 2016 r. nastąpi do końca listopada 2016 r.

 

- jeżeli wniosek z kompletem wymaganych dokumentów zostanie złożony w terminie od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r.  wówczas wydanie decyzji i wypłata świadczeń należnych za miesiąc listopad 2016 r. nastąpi wraz z wypłatą świadczeń należnych za miesiąc grudzień 2016 r. do końca grudnia  2016 r.

 

Wnioski pobiera i składa się w siedzibie Ośrodka w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 2, w godzinach urzędowania Ośrodka:

poniedziałek, środa, czwartek 7.00 – 15.00

wtorek 8.00 - 17.00

piątek 7.00 – 14.00

 

 

 

 

Podziękowanie z okazji przejścia na emeryturę


Serdeczne podziękowania

dla Pani Jadwigi Czarneckiej

za wieloletnią współpracę, za zaangażowanie w pracę

wymagającą wiele trudu i cierpliwości,

za niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Na dalsze lata życzymy dużo zdrowia, zadowolenia

płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby

oraz spełnienia planów, na które w trakcie

życia zawodowego zabrakło czasu.

 

Pracownicy

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Gniewkowie

 

 


 

Od m-c lipca 2016 roku w MGOPS w Gniewkowie można złożyć wniosek i otrzymać

Kartę Dużej Rodziny.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce KARTA DUŻEJ RODZINY

 


 

OGŁOSZENIE

W celu ułatwienia interesantom kontaktu po godzinie 15:00 uprzejmie informujemy,
że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie zmienią się godziny urzędowania.

CZAS PRACY OBOWIĄZUJĄCY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

Z DNIEM 1 SIERPNIA 2016 R.:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK W GODZ. OD 7:00 DO 15:00;

WTOREK W GODZ. OD 8:00 DO 17:00;

PIĄTEK W GODZ. OD 7:00 DO 14:00.

 

OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWE ŚWIADCZĄ PRACĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7:30 DO 15:30.

 

ASYSTENCI RODZINY PRACUJĄ W ZADANIOWYM SYSTEMIE CZASU PRACY.

                                                                                                                                                                               

Kierownik MGOPS w Gniewkowie
            Aleksandra Marczak

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lipca 2016 r. kończy się możliwość składania wniosków na świadczenie wychowawcze z programu 500+
obejmujących spłatę świadczenia od dnia 1 kwietnia 2016 r. 

W związku z tym osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku zapraszamy do tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 pok.2
(Biuro Obsługi Klienta) w celu złożenia wniosku obejmującego spłatę świadczenia od m-c: kwietnia 2016 r.

Wnioski można również składać drogą elektroniczną za pośrednictwem  portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej

Od dnia 2 lipca br. złożone wnioski nie będą obejmowały spłaty, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka ul. Dworcowa 8c.
Tel (52) 3585360, (52) 3585369, (52) 3585368

 

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Informujemy, iż w okresie od 01.05.2016 r. do 31.10.2016 r. na terenie sołectw gminy Gniewkowo organizowane są prace społecznie użyteczne.

Do ich wykonywania zostało skierowanych 20 osób które:

·         są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, posiadające II indywidualny profil działania;

·         korzystają ze świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie (zarówno świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych) zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej;

·         uczestniczą w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Ważne!!

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac podlegając z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Po ich zakończeniu zobowiązana jest niezwłocznie stawić się do swojego doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu;


Szczegółowe informacje dotyczące organizacji w/w prac zamieszczone zostały w zakładce pt. Prace społecznie użyteczne

 

Osoba udzielająca wszelkich informacji w tym temacie:

Joanna Paczkowska tel. (052) 35 85 366

 

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).

2.    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z póź. zm.).

3.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 155 poz. 921).

4.    Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. nr XX/93/2015 w sprawie rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

 Kierownik
Aleksandra Marczak

 

 

MASZ PYTANIA O PROGRAM 

RODZINA 500+?

 

500 BUS 

PRZYJEDZIE 

DO TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

 

GNIEWKOWO 
UL. POGÓRNA 2

10.05.2016 R
GODZINA 14.00

 

Program 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, że złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jest całkowicie bezpłatne.

Wnioski można bezpłatnie złożyć w formie tradycyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul Dworcowa 8c, 88-140 Gniewkowo bądź w formie elektronicznej  za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Prosimy o zachowanie czujności przy składaniu wniosków drogą elektroniczną i posługiwanie się tylko oficjalnymi stronami internetowymi Ministerstwa, ZUS, ePUAP oraz Banków.

Wzory wniosków można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie lub z oficjalnej strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto informujemy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie : Rodzina 500 plus” są strony:

- rodzina500plus.gov.pl
- obywatel.gov.pl

oraz oficjalne strony internetowe ministerstw.

 

 

Program "Rodzina 500 plus"

Jednostką odpowiedzialną za realizację Programu "Rodzina 500 plus" dla mieszkańców gminy Gniewkowo będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Start programu wyznaczony jest na 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. Ostateczny termin przyjmowania wniosków obejmujących spłatę świadczenia od 1 kwietnia 2016 roku mija 1 lipca 2016 roku.

W przypadku złożenia wniosku od 2 lipca 2016 r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez spłaty od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. W przypadku starania się o wsparcie na pierwsze dziecko trzeba spełnić kryterium dochodowe: tj.: jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto lub 1.200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przyznawane będzie na podstawie złożonego wniosku. Druk wniosku będzie do pobrania od dnia 14 marca 2016 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 8 c, pokój nr 2.

Wypełnione wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 8 c w pokojach nr 2 (parter), 21, 36 i 37 (I piętro). Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Wnioski będą przyjmowane w godzinach urzędowania Ośrodka tj. od 7:30 do 15:30. W miesiącu kwietniu 2016 roku we wtorki będzie możliwość złożenia wniosku w godzinach od 7:30 do 17:00.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji Programu 500+ można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 2 lub telefonicznie pod nr 52 3585360, 61, 62, 68.

 

p.o. Kierownika MGOPS

Aleksandra Marczak

 

Bezpłatna Pomoc Prawna

Informujemy iż od stycznia 2016 roku w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie działa bezpłatny „Punkt Porad Prawnych”

Z pomocy mogą skorzystać osoby które:

korzystały z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w okresie 12 miesięcy poprzedzających  zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej  i nie wydana została wobec nich  w tym okresie decyzja o zwrocie  nienależnie pobranego świadczenia,

posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

posiadają zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,

nie mają ukończonego 26 roku życia,

ukończyły 65 rok życia

Porady udzielane są w zakresie   prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, rodzinnego, podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wsparcia w formie porady udziela adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.


Powyższy punkt czynny jest codziennie w godzinach od 12:00 do 16:00 pokój nr 38  
(I piętro) w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 8 c,
 88 – 140 Gniewkowo.


Pomoc prawna jest całkowicie bezpłatna realizowana w ramach Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015 r. poz. 1255).
W celu skorzystania z porady nie są wymagane wcześniejsze zapisy.

 

p.o Kierownika
Aleksandra Marczak

 

        

Rowerem przez Świat

 

           Urząd Miejski w Gniewkowie podarował Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 5 rowerów trójkołowych, które zostały przekazane przez Polski Czerwony Krzyż w Bydgoszczy. Odbiorcami tych rowerów są osoby niepełnosprawne z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo. Ośrodek wytypował spośród swoich klientów osoby, które mają problemy z poruszaniem  się. Dzięki temu podarunkowi 5 osób ma możliwość poruszania się poza swoje miejsce zamieszkania.

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu osób, które otrzymały tak wspaniały prezent oraz własnym serdecznie dziękuje Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Bydgoszczy oraz Urzędowi Miejskiemu w Gniewkowie.

 

p.o. Kierownika M-GOPS
w Gniewkowie
Aleksandra Marczak

 

 

INFORMACJA

M-GOPS w Gniewkowie informuje, że od m-c stycznia 2016 roku ponownie  rozpoczął działalność:

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Osoby zainteresowane mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy specjalistów:

·         Psychologa;

·         Prawnika;

·         Pracownika I kontaktu;

·         Pedagoga.

Pomoc i wsparcie udzielane jest w siedzibie Ośrodka przy ul. Dworcowej 8 c,

w pokoju nr 38 według poniższego harmonogramu:

MIESIĄCE

PRAWNIK (co 2 środa 15.00 – 18.00)

PSYCHOLOG (Wtorki 15.00 – 18.00)

GRUPA WSPARCIA (co 2 poniedziałki 15.00 – 18.00)

STYCZEŃ

13, 27 = 6h

5, 12, 19, 26 = 12h

4, 18 = 6h

LUTY

10, 24 = 6h

2, 9, 16, 23 = 12h

1, 15, 29= 9h

MARZEC

9, 23 = 6h

1, 8, 15, 29 = 12h

14 = 3h

KWIECIEŃ

6, 20 = 6h

5, 12, 19, 26 = 12h

4, 18 = 6h

MAJ

4, 18 = 6h

10, 24, 31 = 9h

2, 16, 30 = 9h

CZERWIEC

1, 15, 29 = 9h

7, 14, 21, 28 = 12h

13, 27 = 6h

LIPIEC

13, 27 = 6h

5, 12, 19, 26 = 12h

11, 25 = 6h

SIERPIEŃ

10, 24 = 6h

2, 9, 16, 23, 30 = 15h

8, 29 = 6h

WRZESIEŃ

7, 21 = 6h

6, 13, 20 = 9h

12, 26 = 6h

PAŹDZIERNIK

5, 19 = 6h

4, 11, 25 = 9h

10, 24 = 6h

LISTOPAD

2, 16, 30 = 9h

8, 15, 22, 29 = 12h

7, 21 = 6h

GRUDZIEŃ

14, 28 = 6h

6, 13, 27 = 9h

5, 19 = 6h

RAZEM

78h

135h

75h

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

                                                                              p.o.  Kierownika M-GOPS
                                                                                                        Aleksandra Marczak

 

 

„Podarujmy odrobinę świąt” 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie  przeprowadził akcję świątecznej pomocy dla osób samotnych i niepełnosprawnych. Akcją objętych zostało 30 osób samotnych i niepełnosprawnych  borykających się z licznymi problemami życiowym.

W dniu 09.12.2015 r. dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Gniewkowie, który bezpłatnie użyczył  samochodu, paczki żywnościowe wraz z życzeniami świątecznymi trafiły do klientów naszego Ośrodka.

            Odrobina Świąt sprawiła wiele radości wszystkim obdarowanym, jak również tym, którzy swoją pracą wywołali tę radość.

 

Szczególne podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie i dostarczenie podarunków składam  następującym pracownikom tut. Ośrodka : Pani Marzannie Kopyszka, Pani Lucynie Jarczyńskiej oraz  Pani Iwonie Fijas.

 

                                                                                           p.o. Kierownika M-GOPS

                                                                                           Aleksandra Marczak

NADCHODZI ZIMA

 

             W związku ze zbliżającą się zimą, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie zwraca się z apelem do mieszkańców Miasta i Gminy Gniewkowo o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne.  Jeżeli  w okolicach twojego miejsca zamieszkania widywane są osoby bezdomne powiadom tut. Ośrodek, telefon numer 52/3585364. Być może razem uratujemy ludzkie życie. Jednocześnie  informujemy, że  tut. Ośrodek posiada wszelkie informacje dot. miejsc noclegowych, schronisk i ogrzewalni dla osób bezdomnych.

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 grudnia 2015 roku

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie

będzie nieczynny

 

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
       pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom serdeczne życzenia
          i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.
           W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem
      i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy.
            Życzymy dużo szczęścia, radości, wiary i wytrwałości zarówno
            z pracy zawodowej jak i w życiu osobistym.

 

                                  z wyrazami szacunku

                                   p.o. Kierownika M-GOPS

                                  w Gniewkowie

                                 wraz z pracownikami

 

PODZIĘKOWANIA

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie składają serdeczne podziękowania Sponsorom akcji organizowanej przez Firmę F.H.”COSINUS” z Zabrza i sponsoring plakatów edukacyjnych o tematyce PRZEMOCY W RODZINIE.

Firmie „Agora”

Pan  Kazimierz Kozłowski

Ul. Rynek 5 w Gniewkowie

 

Pani Bernadecie  Kalisz

zam. Kijewo 53

 

Pracowni Architektury Krajobrazu

Pani Marcie Marcinów

zam. Więcławice 14/4

 

Firmie „ Mirax”

Pani Mirosława Frankowska

Ul. Podgórna 1/6 w Gniewkowie

 Udział w przedsięwzięciu traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Wyrażamy głęboką wdzięczność i życzymy powodzenia, sukcesów w życiu osobistym jak i zawodowym.

                                                                    Kierownik oraz Pracownicy

                                                                        M-GOPS w Gniewkowie

 

Nowe kryteria dochodowe i wyższe zasiłki rodzinne oraz niektóre dodatki do zasiłków rodzinnych

 

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238) kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania świadczeń rodzinnych będą wynosić:

W okresie od 1 listopada  2015 r.  do  31 października 2017 r.:

   674,00 zł na osobę w rodzinie, albo dochód osoby uczącej się,

  764,00 zł na osobę w rodzinie, w której członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku dziecka w wieku do 16 roku życia) lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku dziecka w wieku powyżej 16 roku życia).

 

Od listopada 2015 r. kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

- 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia  5 roku życia,
-
118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
-
129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Podwyższone zostały niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:


- z tytułu samotnego wychowywania dziecka -
185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

    80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

   100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5  roku życia do ukończenia 24 roku życia,

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

     105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

      63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Nie ulegają zmianie:

- wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, czyli  tzw. "becikowego" tj. 1.922,00 zł na osobę w rodzinie,

- jednorazowa  zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1.000,00 zł,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1.000,00 zł jednorazowo,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł jednorazowo,

- zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153,00 zł miesięcznie,

- specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520,00 zł miesięcznie,

- zasiłek dla opiekuna wynosi 520,00 zł miesięcznie.

   

                                                                                                          Kierownik M-GOPS

                                                                                                          Elżbieta Zajonz

 

INFORMACJA

M-GOPS w Gniewkowie informuje, że z dniem 01.09.2015 r. rozpoczął działalność:

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Osoby zainteresowane mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy specjalistów:

  • psychologa                     wtorek  16:00 - 19:00
  • prawnika                        środa    15:00 - 18:00
  • pracownika I kontaktu       piątek   10:00 - 14:00 (co 2 tygodnie)

     w siedzibie Ośrodka przy ul. Dworcowej 8 c, w pokoju nr 38

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

                                                                                                                   Kierownik M-GOPS
                                                                                                                   Elżbieta Zajonz

 

Komunikat MGOPS: Uwaga Oszuści!

               W związku ze zgłoszeniami o osobach podających się za pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie chcących wyłudzić pieniądze na pomoc dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy, prosimy o zachowanie czujności oraz rozwagę podczas kontaktu z takimi osobami.

W przypadku pojawienia się osób przedstawiających się za pracowników Ośrodka i nakłaniających Państwa do wpłat gotówkowych bądź na konto, prosimy o zgłoszenia sprawy na Policję.

jednocześnie informujemy, że każda akcja organizowana przez Ośrodek na rzecz osób potrzebujących nagłośnienia jest w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Ośrodka Pomocy i Urzędu Miejskiego w Gniewkowie. Pracownicy socjalni posiadają przy sobie legitymacje służbowe.

                                                                                                                          Kierownik M-GOPS
                                                                                                                          Elżbieta Zajonz

 

 

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 01.10.2015 r. 

               Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 205 r. z dniem 1 października 2015 r. ulegają zmianie kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

1) Kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,

b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w  wysokości 1722 zł,

b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku  z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) – w wysokości 606 zł,

c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1335 zł,

d) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 604 zł;

3) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł.

 

PRZYPOMINAMY,  ŻE  ZBLIŻAJĄ  SIĘ  TERMINY  SKŁADANIA  WNIOSKÓW  O  ŚWIADCZENIA  RODZINNE

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że  od dnia 01.09.2015 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczynający się od 01.11.2015 r.

 

Informujemy, że terminy rozpatrzenia wniosków i wypłat przyznanych świadczeń są następujące:

 

- jeżeli wniosek z kompletem wymaganych dokumentów zostanie złożony w terminie od 01.09.2015 r. do 30.09.2015 r.  wówczas wydanie decyzji i wypłata świadczeń należnych za miesiąc listopad 2015 r. nastąpi do końca listopada 2015 r.

 

- jeżeli wniosek z kompletem wymaganych dokumentów zostanie złożony w terminie od 01.10.2015 r. do 30.11.2015 r.  wówczas wydanie decyzji i wypłata świadczeń należnych za miesiąc listopad 2015 r. nastąpi wraz z wypłatą świadczeń należnych za grudzień 2015 r. do końca grudnia  2015 r.

 

Wnioski pobiera i składa się w siedzibie Ośrodka w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 2, pon. - pt., w godz. 7.30 - 15.30.

 

Do wniosku należy dołączyć kserokopię:

                    dowodu osobistego,

                    aktów urodzenia dzieci,

                    wyroków sądowych dot. ustalenia alimentów lub rozwodu,

                    numeru konta bankowego, na które mają być przelewane świadczenia.

 

Do wniosku należy dołączyć orginały:

                    zaświadczeń ze szkoły - dot. dzieci uczących się,

                    zaświadczenia o miejscu zamieszkania – dot. osób posiadających nowy dowód osobisty.

Pozostałe dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku będą ustalane indywidualnie.

 

Dziękujemy za przygotowanie kompletu dokumentów do wniosku  - usprawni to jego rozpatrzenie.

 

                                                                                  

Oczekujesz pomocy, wsparcia, zgłoś się do Nas !!!

               Przypominamy, że w siedzibie MGOPS w Gniewkowie, ul. Dworcowa 8c, piętro I, pokój nr 20 prowadzony jest Punkt Konsultacyjny, celem którego jest pomoc osobom   dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie. Udzielane są bezpłatne porady w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego i rodzinnego.

               Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy u konsultanta w każdą środę od godz. 15.30 do 17.30.

                                                                          Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                                                                Elżbieta Zajonz

 

 

Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Państwa drzwi

a Wielkanoc przyniesie pomyślność , szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.

Niech towarzysząca Wielkanocy piękna oprawa wypełnia Państwa serca i wzbudza

chęć pomagania słabszym oraz niesie dla wszystkich wiarę we własne siły.

Życzy Kierownik MGOPS w Gniewkowie

wraz z pracownikami

 

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 

W dniach 23 lutego – 28 lutego 2015 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. We wskazanym terminie osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielonych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw dziecka, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Notarialnej oraz Krajowej Rady Kuratorów.

Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, natomiast w sobotę w godzinach od 10:00 – 13:00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 

Kiedy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, a

kiedy dodatek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie to przysługuje:
1. niepełnosprawnemu dziecku (do ukończenia16 roku życia),
2. osobie niepełnosprawnej, w wieku powyżej 16 roku życia, która ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym,
3. osobie niepełnosprawnej, w wieku powyżej 16 roku życia, która ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała     w wieku do ukończenia 21 roku życia,
4. osobie, która ukończyła 75 lat.Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych osoba, która ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego nie może otrzymywać równocześnie zasiłku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, pod warunkiem, że osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, albo ukończyła 75 rok życia.

Uwaga !!!

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia przysługujące na podstawie różnych ustaw i po spełnieniu ściśle określonych w nich warunków. Instytucją przyznającą prawo do zasiłku jest M-GOPS, a ZUS lub KRUS przyznaje prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Uprawniony do dodatku pielęgnacyjnego nie może otrzymać zasiłku pielęgnacyjnego.

Jeśli więc pobierasz zasiłek pielęgnacyjny z M-GOPS, a ZUS bądź KRUS przyznał Ci dodatek pielęgnacyjny z racji wieku lub niepełnosprawności, zgłoś to w M-GOPS niezwłocznie.

Jeśli nadal będziesz pobierać zasiłek pielęgnacyjny, będzie to świadczenie nienależnie pobrane i zwiąże się to z koniecznością jego zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

                                                                                                          Kierownik M-GOPS

                                                                                                          E.Zajonz

 

Wszystkim mieszkańcom Gminy Gniewkowo

składamy najserdeczniejsze życzenia na 2015 rok.

Niech przyniesie on wiele radości, pomyślności

oraz spełnienia wszystkich marzeń…

                                     Kierownik M-GOPS

                                       wraz z pracownikami

 

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W GNIEWKOWIE W DNIU 24.12.2014 ROKU

BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 13.00

 

 

 

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,
By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.

Kierownik M-GOPS
wraz z pracownikami