Aktualności

 

 

OPIEKUNOWIE PRAWNI I KURATORZY

 

W zakładce opiekunowie prawni i kuratorzy znajduje się ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

 

                                                                                                                                                

 

PRZYPOMINAMY,  ŻE  ZBLIŻAJĄ  SIĘ  TERMINY  SKŁADANIA  WNIOSKÓW O  ŚWIADCZENIA  RODZINNE

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że  od dnia 01.09.2016 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 trwający od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.

 

Informujemy, że terminy rozpatrzenia wniosków i wypłat przyznanych świadczeń są następujące:

 

- jeżeli wniosek z kompletem wymaganych dokumentów zostanie złożony w terminie od 01.09.2016 r. do 30.09.2016 r.  wówczas wydanie decyzji i wypłata świadczeń należnych za miesiąc listopad 2016 r. nastąpi do końca listopada 2016 r.

 

- jeżeli wniosek z kompletem wymaganych dokumentów zostanie złożony w terminie od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r.  wówczas wydanie decyzji i wypłata świadczeń należnych za miesiąc listopad 2016 r. nastąpi wraz z wypłatą świadczeń należnych za miesiąc grudzień 2016 r. do końca grudnia  2016 r.

 

Wnioski pobiera i składa się w siedzibie Ośrodka w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 2, w godzinach urzędowania Ośrodka:

poniedziałek, środa, czwartek 7.00 – 15.00

wtorek 8.00 - 17.00

piątek 7.00 – 14.00

 

 

 

 

Podziękowanie z okazji przejścia na emeryturę


Serdeczne podziękowania

dla Pani Jadwigi Czarneckiej

za wieloletnią współpracę, za zaangażowanie w pracę

wymagającą wiele trudu i cierpliwości,

za niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Na dalsze lata życzymy dużo zdrowia, zadowolenia

płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby

oraz spełnienia planów, na które w trakcie

życia zawodowego zabrakło czasu.

 

Pracownicy

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Gniewkowie

 

 


 

Od m-c lipca 2016 roku w MGOPS w Gniewkowie można złożyć wniosek i otrzymać

Kartę Dużej Rodziny.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce KARTA DUŻEJ RODZINY

 


 

OGŁOSZENIE

W celu ułatwienia interesantom kontaktu po godzinie 15:00 uprzejmie informujemy,
że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie zmienią się godziny urzędowania.

CZAS PRACY OBOWIĄZUJĄCY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

Z DNIEM 1 SIERPNIA 2016 R.:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK W GODZ. OD 7:00 DO 15:00;

WTOREK W GODZ. OD 8:00 DO 17:00;

PIĄTEK W GODZ. OD 7:00 DO 14:00.

 

OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWE ŚWIADCZĄ PRACĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7:30 DO 15:30.

 

ASYSTENCI RODZINY PRACUJĄ W ZADANIOWYM SYSTEMIE CZASU PRACY.

                                                                                                                                                                               

Kierownik MGOPS w Gniewkowie
            Aleksandra Marczak

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lipca 2016 r. kończy się możliwość składania wniosków na świadczenie wychowawcze z programu 500+
obejmujących spłatę świadczenia od dnia 1 kwietnia 2016 r. 

W związku z tym osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku zapraszamy do tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 pok.2
(Biuro Obsługi Klienta) w celu złożenia wniosku obejmującego spłatę świadczenia od m-c: kwietnia 2016 r.

Wnioski można również składać drogą elektroniczną za pośrednictwem  portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej

Od dnia 2 lipca br. złożone wnioski nie będą obejmowały spłaty, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka ul. Dworcowa 8c.
Tel (52) 3585360, (52) 3585369, (52) 3585368

 

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Informujemy, iż w okresie od 01.05.2016 r. do 31.10.2016 r. na terenie sołectw gminy Gniewkowo organizowane są prace społecznie użyteczne.

Do ich wykonywania zostało skierowanych 20 osób które:

·         są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, posiadające II indywidualny profil działania;

·         korzystają ze świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie (zarówno świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych) zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej;

·         uczestniczą w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Ważne!!

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac podlegając z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Po ich zakończeniu zobowiązana jest niezwłocznie stawić się do swojego doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu;


Szczegółowe informacje dotyczące organizacji w/w prac zamieszczone zostały w zakładce pt. Prace społecznie użyteczne

 

Osoba udzielająca wszelkich informacji w tym temacie:

Joanna Paczkowska tel. (052) 35 85 366

 

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).

2.    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z póź. zm.).

3.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 155 poz. 921).

4.    Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. nr XX/93/2015 w sprawie rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

 Kierownik
Aleksandra Marczak

 

 

MASZ PYTANIA O PROGRAM 

RODZINA 500+?

 

500 BUS 

PRZYJEDZIE 

DO TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

 

GNIEWKOWO 
UL. POGÓRNA 2

10.05.2016 R
GODZINA 14.00

 

Program 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, że złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jest całkowicie bezpłatne.

Wnioski można bezpłatnie złożyć w formie tradycyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul Dworcowa 8c, 88-140 Gniewkowo bądź w formie elektronicznej  za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Prosimy o zachowanie czujności przy składaniu wniosków drogą elektroniczną i posługiwanie się tylko oficjalnymi stronami internetowymi Ministerstwa, ZUS, ePUAP oraz Banków.

Wzory wniosków można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie lub z oficjalnej strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto informujemy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie : Rodzina 500 plus” są strony:

- rodzina500plus.gov.pl
- obywatel.gov.pl

oraz oficjalne strony internetowe ministerstw.

 

 

Program "Rodzina 500 plus"

Jednostką odpowiedzialną za realizację Programu "Rodzina 500 plus" dla mieszkańców gminy Gniewkowo będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Start programu wyznaczony jest na 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. Ostateczny termin przyjmowania wniosków obejmujących spłatę świadczenia od 1 kwietnia 2016 roku mija 1 lipca 2016 roku.

W przypadku złożenia wniosku od 2 lipca 2016 r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez spłaty od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. W przypadku starania się o wsparcie na pierwsze dziecko trzeba spełnić kryterium dochodowe: tj.: jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto lub 1.200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przyznawane będzie na podstawie złożonego wniosku. Druk wniosku będzie do pobrania od dnia 14 marca 2016 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 8 c, pokój nr 2.

Wypełnione wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 8 c w pokojach nr 2 (parter), 21, 36 i 37 (I piętro). Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Wnioski będą przyjmowane w godzinach urzędowania Ośrodka tj. od 7:30 do 15:30. W miesiącu kwietniu 2016 roku we wtorki będzie możliwość złożenia wniosku w godzinach od 7:30 do 17:00.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji Programu 500+ można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 2 lub telefonicznie pod nr 52 3585360, 61, 62, 68.

 

p.o. Kierownika MGOPS

Aleksandra Marczak

 

Bezpłatna Pomoc Prawna

Informujemy iż od stycznia 2016 roku w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie działa bezpłatny „Punkt Porad Prawnych”

Z pomocy mogą skorzystać osoby które:

korzystały z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w okresie 12 miesięcy poprzedzających  zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej  i nie wydana została wobec nich  w tym okresie decyzja o zwrocie  nienależnie pobranego świadczenia,

posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

posiadają zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,

nie mają ukończonego 26 roku życia,

ukończyły 65 rok życia

Porady udzielane są w zakresie   prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, rodzinnego, podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wsparcia w formie porady udziela adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.


Powyższy punkt czynny jest codziennie w godzinach od 12:00 do 16:00 pokój nr 38  
(I piętro) w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 8 c,
 88 – 140 Gniewkowo.


Pomoc prawna jest całkowicie bezpłatna realizowana w ramach Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015 r. poz. 1255).
W celu skorzystania z porady nie są wymagane wcześniejsze zapisy.

 

p.o Kierownika
Aleksandra Marczak

 

        

Rowerem przez Świat

 

           Urząd Miejski w Gniewkowie podarował Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 5 rowerów trójkołowych, które zostały przekazane przez Polski Czerwony Krzyż w Bydgoszczy. Odbiorcami tych rowerów są osoby niepełnosprawne z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo. Ośrodek wytypował spośród swoich klientów osoby, które mają problemy z poruszaniem  się. Dzięki temu podarunkowi 5 osób ma możliwość poruszania się poza swoje miejsce zamieszkania.

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu osób, które otrzymały tak wspaniały prezent oraz własnym serdecznie dziękuje Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Bydgoszczy oraz Urzędowi Miejskiemu w Gniewkowie.

 

p.o. Kierownika M-GOPS
w Gniewkowie
Aleksandra Marczak

 

 

INFORMACJA

M-GOPS w Gniewkowie informuje, że od m-c stycznia 2016 roku ponownie  rozpoczął działalność:

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Osoby zainteresowane mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy specjalistów:

·         Psychologa;

·         Prawnika;

·         Pracownika I kontaktu;

·         Pedagoga.

Pomoc i wsparcie udzielane jest w siedzibie Ośrodka przy ul. Dworcowej 8 c,

w pokoju nr 38 według poniższego harmonogramu:

MIESIĄCE

PRAWNIK (co 2 środa 15.00 – 18.00)

PSYCHOLOG (Wtorki 15.00 – 18.00)

GRUPA WSPARCIA (co 2 poniedziałki 15.00 – 18.00)

STYCZEŃ

13, 27 = 6h

5, 12, 19, 26 = 12h

4, 18 = 6h

LUTY

10, 24 = 6h

2, 9, 16, 23 = 12h

1, 15, 29= 9h

MARZEC

9, 23 = 6h

1, 8, 15, 29 = 12h

14 = 3h

KWIECIEŃ

6, 20 = 6h

5, 12, 19, 26 = 12h

4, 18 = 6h

MAJ

4, 18 = 6h

10, 24, 31 = 9h

2, 16, 30 = 9h

CZERWIEC

1, 15, 29 = 9h

7, 14, 21, 28 = 12h

13, 27 = 6h

LIPIEC

13, 27 = 6h

5, 12, 19, 26 = 12h

11, 25 = 6h

SIERPIEŃ

10, 24 = 6h

2, 9, 16, 23, 30 = 15h

8, 29 = 6h

WRZESIEŃ

7, 21 = 6h

6, 13, 20 = 9h

12, 26 = 6h

PAŹDZIERNIK

5, 19 = 6h

4, 11, 25 = 9h

10, 24 = 6h

LISTOPAD

2, 16, 30 = 9h

8, 15, 22, 29 = 12h

7, 21 = 6h

GRUDZIEŃ

14, 28 = 6h

6, 13, 27 = 9h

5, 19 = 6h

RAZEM

78h

135h

75h

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

                                                                              p.o.  Kierownika M-GOPS
                                                                                                        Aleksandra Marczak

 

 

„Podarujmy odrobinę świąt” 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie  przeprowadził akcję świątecznej pomocy dla osób samotnych i niepełnosprawnych. Akcją objętych zostało 30 osób samotnych i niepełnosprawnych  borykających się z licznymi problemami życiowym.

W dniu 09.12.2015 r. dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Gniewkowie, który bezpłatnie użyczył  samochodu, paczki żywnościowe wraz z życzeniami świątecznymi trafiły do klientów naszego Ośrodka.

            Odrobina Świąt sprawiła wiele radości wszystkim obdarowanym, jak również tym, którzy swoją pracą wywołali tę radość.

 

Szczególne podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie i dostarczenie podarunków składam  następującym pracownikom tut. Ośrodka : Pani Marzannie Kopyszka, Pani Lucynie Jarczyńskiej oraz  Pani Iwonie Fijas.

 

                                                                                           p.o. Kierownika M-GOPS

                                                                                           Aleksandra Marczak

NADCHODZI ZIMA

 

             W związku ze zbliżającą się zimą, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie zwraca się z apelem do mieszkańców Miasta i Gminy Gniewkowo o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne.  Jeżeli  w okolicach twojego miejsca zamieszkania widywane są osoby bezdomne powiadom tut. Ośrodek, telefon numer 52/3585364. Być może razem uratujemy ludzkie życie. Jednocześnie  informujemy, że  tut. Ośrodek posiada wszelkie informacje dot. miejsc noclegowych, schronisk i ogrzewalni dla osób bezdomnych.

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 grudnia 2015 roku

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie

będzie nieczynny

 

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
       pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom serdeczne życzenia
          i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.
           W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem
      i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy.
            Życzymy dużo szczęścia, radości, wiary i wytrwałości zarówno
            z pracy zawodowej jak i w życiu osobistym.

 

                                  z wyrazami szacunku

                                   p.o. Kierownika M-GOPS

                                  w Gniewkowie

                                 wraz z pracownikami

 

PODZIĘKOWANIA

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie składają serdeczne podziękowania Sponsorom akcji organizowanej przez Firmę F.H.”COSINUS” z Zabrza i sponsoring plakatów edukacyjnych o tematyce PRZEMOCY W RODZINIE.

Firmie „Agora”

Pan  Kazimierz Kozłowski

Ul. Rynek 5 w Gniewkowie

 

Pani Bernadecie  Kalisz

zam. Kijewo 53

 

Pracowni Architektury Krajobrazu

Pani Marcie Marcinów

zam. Więcławice 14/4

 

Firmie „ Mirax”

Pani Mirosława Frankowska

Ul. Podgórna 1/6 w Gniewkowie

 Udział w przedsięwzięciu traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Wyrażamy głęboką wdzięczność i życzymy powodzenia, sukcesów w życiu osobistym jak i zawodowym.

                                                                    Kierownik oraz Pracownicy

                                                                        M-GOPS w Gniewkowie

 

Nowe kryteria dochodowe i wyższe zasiłki rodzinne oraz niektóre dodatki do zasiłków rodzinnych

 

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238) kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania świadczeń rodzinnych będą wynosić:

W okresie od 1 listopada  2015 r.  do  31 października 2017 r.:

   674,00 zł na osobę w rodzinie, albo dochód osoby uczącej się,

  764,00 zł na osobę w rodzinie, w której członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku dziecka w wieku do 16 roku życia) lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku dziecka w wieku powyżej 16 roku życia).

 

Od listopada 2015 r. kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

- 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia  5 roku życia,
-
118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
-
129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Podwyższone zostały niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:


- z tytułu samotnego wychowywania dziecka -
185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

    80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

   100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5  roku życia do ukończenia 24 roku życia,

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

     105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

      63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Nie ulegają zmianie:

- wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, czyli  tzw. "becikowego" tj. 1.922,00 zł na osobę w rodzinie,

- jednorazowa  zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1.000,00 zł,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1.000,00 zł jednorazowo,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł jednorazowo,

- zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153,00 zł miesięcznie,

- specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520,00 zł miesięcznie,

- zasiłek dla opiekuna wynosi 520,00 zł miesięcznie.

   

                                                                                                          Kierownik M-GOPS

                                                                                                          Elżbieta Zajonz

 

INFORMACJA

M-GOPS w Gniewkowie informuje, że z dniem 01.09.2015 r. rozpoczął działalność:

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Osoby zainteresowane mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy specjalistów:

 • psychologa                     wtorek  16:00 - 19:00
 • prawnika                        środa    15:00 - 18:00
 • pracownika I kontaktu       piątek   10:00 - 14:00 (co 2 tygodnie)

     w siedzibie Ośrodka przy ul. Dworcowej 8 c, w pokoju nr 38

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

                                                                                                                   Kierownik M-GOPS
                                                                                                                   Elżbieta Zajonz

 

Komunikat MGOPS: Uwaga Oszuści!

               W związku ze zgłoszeniami o osobach podających się za pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie chcących wyłudzić pieniądze na pomoc dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy, prosimy o zachowanie czujności oraz rozwagę podczas kontaktu z takimi osobami.

W przypadku pojawienia się osób przedstawiających się za pracowników Ośrodka i nakłaniających Państwa do wpłat gotówkowych bądź na konto, prosimy o zgłoszenia sprawy na Policję.

jednocześnie informujemy, że każda akcja organizowana przez Ośrodek na rzecz osób potrzebujących nagłośnienia jest w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Ośrodka Pomocy i Urzędu Miejskiego w Gniewkowie. Pracownicy socjalni posiadają przy sobie legitymacje służbowe.

                                                                                                                          Kierownik M-GOPS
                                                                                                                          Elżbieta Zajonz

 

 

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 01.10.2015 r. 

               Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 205 r. z dniem 1 października 2015 r. ulegają zmianie kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

1) Kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,

b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w  wysokości 1722 zł,

b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku  z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) – w wysokości 606 zł,

c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1335 zł,

d) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 604 zł;

3) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł.

 

PRZYPOMINAMY,  ŻE  ZBLIŻAJĄ  SIĘ  TERMINY  SKŁADANIA  WNIOSKÓW  O  ŚWIADCZENIA  RODZINNE

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że  od dnia 01.09.2015 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczynający się od 01.11.2015 r.

 

Informujemy, że terminy rozpatrzenia wniosków i wypłat przyznanych świadczeń są następujące:

 

- jeżeli wniosek z kompletem wymaganych dokumentów zostanie złożony w terminie od 01.09.2015 r. do 30.09.2015 r.  wówczas wydanie decyzji i wypłata świadczeń należnych za miesiąc listopad 2015 r. nastąpi do końca listopada 2015 r.

 

- jeżeli wniosek z kompletem wymaganych dokumentów zostanie złożony w terminie od 01.10.2015 r. do 30.11.2015 r.  wówczas wydanie decyzji i wypłata świadczeń należnych za miesiąc listopad 2015 r. nastąpi wraz z wypłatą świadczeń należnych za grudzień 2015 r. do końca grudnia  2015 r.

 

Wnioski pobiera i składa się w siedzibie Ośrodka w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 2, pon. - pt., w godz. 7.30 - 15.30.

 

Do wniosku należy dołączyć kserokopię:

                    dowodu osobistego,

                    aktów urodzenia dzieci,

                    wyroków sądowych dot. ustalenia alimentów lub rozwodu,

                    numeru konta bankowego, na które mają być przelewane świadczenia.

 

Do wniosku należy dołączyć orginały:

                    zaświadczeń ze szkoły - dot. dzieci uczących się,

                    zaświadczenia o miejscu zamieszkania – dot. osób posiadających nowy dowód osobisty.

Pozostałe dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku będą ustalane indywidualnie.

 

Dziękujemy za przygotowanie kompletu dokumentów do wniosku  - usprawni to jego rozpatrzenie.

 

                                                                                  

Oczekujesz pomocy, wsparcia, zgłoś się do Nas !!!

               Przypominamy, że w siedzibie MGOPS w Gniewkowie, ul. Dworcowa 8c, piętro I, pokój nr 20 prowadzony jest Punkt Konsultacyjny, celem którego jest pomoc osobom   dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie. Udzielane są bezpłatne porady w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego i rodzinnego.

               Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy u konsultanta w każdą środę od godz. 15.30 do 17.30.

                                                                          Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                                                                Elżbieta Zajonz

 

 

Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Państwa drzwi

a Wielkanoc przyniesie pomyślność , szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.

Niech towarzysząca Wielkanocy piękna oprawa wypełnia Państwa serca i wzbudza

chęć pomagania słabszym oraz niesie dla wszystkich wiarę we własne siły.

Życzy Kierownik MGOPS w Gniewkowie

wraz z pracownikami

 

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 

W dniach 23 lutego – 28 lutego 2015 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. We wskazanym terminie osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielonych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw dziecka, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Notarialnej oraz Krajowej Rady Kuratorów.

Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00, natomiast w sobotę w godzinach od 10:00 – 13:00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 

Kiedy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, a

kiedy dodatek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie to przysługuje:
1. niepełnosprawnemu dziecku (do ukończenia16 roku życia),
2. osobie niepełnosprawnej, w wieku powyżej 16 roku życia, która ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym,
3. osobie niepełnosprawnej, w wieku powyżej 16 roku życia, która ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała     w wieku do ukończenia 21 roku życia,
4. osobie, która ukończyła 75 lat.Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych osoba, która ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego nie może otrzymywać równocześnie zasiłku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, pod warunkiem, że osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, albo ukończyła 75 rok życia.

Uwaga !!!

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia przysługujące na podstawie różnych ustaw i po spełnieniu ściśle określonych w nich warunków. Instytucją przyznającą prawo do zasiłku jest M-GOPS, a ZUS lub KRUS przyznaje prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Uprawniony do dodatku pielęgnacyjnego nie może otrzymać zasiłku pielęgnacyjnego.

Jeśli więc pobierasz zasiłek pielęgnacyjny z M-GOPS, a ZUS bądź KRUS przyznał Ci dodatek pielęgnacyjny z racji wieku lub niepełnosprawności, zgłoś to w M-GOPS niezwłocznie.

Jeśli nadal będziesz pobierać zasiłek pielęgnacyjny, będzie to świadczenie nienależnie pobrane i zwiąże się to z koniecznością jego zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

                                                                                                          Kierownik M-GOPS

                                                                                                          E.Zajonz

 

Wszystkim mieszkańcom Gminy Gniewkowo

składamy najserdeczniejsze życzenia na 2015 rok.

Niech przyniesie on wiele radości, pomyślności

oraz spełnienia wszystkich marzeń…

                                     Kierownik M-GOPS

                                       wraz z pracownikami

 

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W GNIEWKOWIE W DNIU 24.12.2014 ROKU

BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 13.00

 

 

 

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,
By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.

Kierownik M-GOPS
wraz z pracownikami

 

Podziękowania za pomoc

             Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie Elżbieta Zajonz składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się w akcję prowadzoną przez Ośrodek, „ Zbieramy dary dla pogorzelców ”. Dzięki tej pomocy, rodziny poszkodowane w pożarze domu w miejscowości Dąblin otrzymały wiele niezbędnych przedmiotów codziennego użytku.

Dziękuję serdecznie za okazane wsparcie, które jest wyrazem Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Podkreślić należy, że każda ofiarowana pomoc była ważna i za ten odruch serca dziękuję wszystkim. 

 

                                                                                                                      Kierownik M-GOPS
                                                                                                                      E. Zajonz

 

Biuro Obsługi Klienta – już czynne!

W Ośrodku Pomocy od dnia 15.10.2014 r. zostało uruchomione Biuro Obsługi Klienta. Środki na wyposażenie biura pozyskane zostały częściowo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W Biurze Obsługi Klienta udzielane są informacje oraz przyjmowane i wydawane wnioski dotyczące udzielania pomocy finansowej oraz wnioski osób ubiegających się o świadczenia rodzinne.

biuro1

W biurze wydawane są decyzje o przyznanej pomocy oraz zasiłkach rodzinnych.

biuro2

Biuro czynne jest w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30

Kierownik M-GOPS
E. Zajonz

 

 

 

Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień 21 listopada jest szczególnym dniem dla pracowników pomocy społecznej.
W tym dniu pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie obchodzili swoje święto. Podziękowania za trud, pracę oraz codzienne zaangażowanie i pomoc najbardziej potrzebującym członkom gniewkowskiej społeczności na ręce Pani Kierownik Elżbiety Zajonz złożył Burmistrz Gniewkowa Pan Adam Roszak. Burmistrz życzył również wszystkim pracownikom wiele pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, by podejmowane w pracy socjalnej wyzwania wywoływały zamierzone efekty i cieszyły się uznaniem.

dzien1
Podczas uroczystości wręczono specjalne podziękowania pracownikom – Pani Aleksandrze Marczak oraz Pani Iwonie Andrzejewskiej za wkład i szczególne zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków.

dzien2

Święto pracowników socjalnych przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.

 


 

Zbieramy dary dla pogorzelców
w dniu 26 - 27.11.2014 r.

           M-GOPS w Gniewkowie będzie prowadził zbiórkę darów dla pogorzelców. W dniu 08.11.2014 r. w miejscowości Dąblin, Gmina Gniewkowo w domu wielorodzinnym wybuchł pożar, który zniszczył 2 mieszkania. Ucierpiały trzy rodziny. Wśród poszkodowanych są dzieci w wieku 2,6,11 lat.

         W imieniu rodzin poszkodowanych zwracamy się o pomoc. Wśród najpilniejszych potrzeb są m.in. ubrania, buty, koce, pościel, ręczniki oraz artykuły gospodarstwa domowego i artykuły chemiczne. Dary można przynosić do M-GOPS ul. Dworcowa 8, parter pokój 2. Dziękujemy za każdą pomoc. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 52 3585363.

                                                                                                                  Kierownik M-GOPS

                                                                                                  E. Zajonz

 

INFORMACJA

W DNIU 10 LISTOPADA 2014 R.

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W GNIEWKOWIE BĘDZIE NIECZYNNY

(dzień wolny za dzień 1 listopada 2014 r.)

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie uprzejmie informuje, że obecnie, od m-ca września br. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych na okres zasiłkowy rozpoczynający się od m-ca listopada br.

Składanie dokumentów odbywa się w siedzibie Ośrodka, parter, pokój nr 2, gdzie znajduje się Biuro Obsługi Klienta.

 

Decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych również będą wydawane w Biurze Obsługi Klienta.

 

Kiedy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, a

kiedy dodatek pielęgnacyjny?

 

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie to przysługuje:
1. niepełnosprawnemu dziecku (do ukończenia16 roku życia),
2. osobie niepełnosprawnej, w wieku powyżej 16 roku życia, która ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym,
3. osobie niepełnosprawnej, w wieku powyżej 16 roku życia, która ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała     w wieku do ukończenia 21 roku życia,
4. osobie, która ukończyła 75 lat.Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych osoba, która ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego nie może otrzymywać równocześnie zasiłku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, pod warunkiem, że osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, albo ukończyła 75 rok życia.

Uwaga !!!

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia przysługujące na podstawie różnych ustaw i po spełnieniu ściśle określonych w nich warunków. Instytucją przyznającą prawo do zasiłku jest M-GOPS, a ZUS lub KRUS przyznaje prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Uprawniony do dodatku pielęgnacyjnego nie może otrzymać zasiłku pielęgnacyjnego.

Jeśli więc pobierasz zasiłek pielęgnacyjny z M-GOPS, a ZUS bądź KRUS przyznał Ci dodatek pielęgnacyjny z racji wieku lub niepełnosprawności, zgłoś to w M-GOPS niezwłocznie.

Jeśli nadal będziesz pobierać zasiłek pielęgnacyjny, będzie to świadczenie nienależnie pobrane i zwiąże się to z koniecznością jego zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

 

                                                                                                          Kierownik M-GOPS

                                                                                                          E.Zajonz

 

Szukasz porady, wsparcia czy pomocy, zgłoś się do Nas !!!

               Przypominamy, że w siedzibie MGOPS w Gniewkowie, ul. Dworcowa 8c, piętro I, pokój nr 20 prowadzony jest Punkt Konsultacyjny, celem którego jest pomoc osobom   dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie. Udzielane są bezpłatne porady w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego i rodzinnego.

               Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy u konsultanta w każdy czwartek od godz. 16.00 do 18.00.

                                                                          Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                                                                Elżbieta Zajonz

                                                                                                                       

Informacja

            Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie poszukuje do pracy na stanowisku pomoc administracyjna biurowa związanym z obsługą klienta osoby niepełnosprawnej z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoznacznym. Posiadającej wykształcenie średnie lub wyższe oraz status osoby bezrobotnej. Od kandydatów oczekujemy znajomości obsługi urządzeń biurowych oraz umiejętności z zakresie obsługi komputera. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Administracyjno – Finansowym w M-GOPS w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c., pok. 23, tel. 52 3510210 lub 52 3585366.

                                                                                                          Kierownik MGOPS

Elżbieta Zajonz

 

Ułatwienia dla klientów M-GOPS

        dotyczące zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego

            Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, że osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne lub świadczenia z pomocy społecznej, do wniosków o przyznanie świadczeń nie muszą dołączać zaświadczeń o dochodzie z urzędu skarbowego.

            Informacje o dochodach osób składających wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych lub socjalnych przekazywane będą przez Urząd Skarbowy w Inowrocławiu na wniosek M-GOPS w Gniewkowie, bezpośrednio do tego organu.

            Natomiast zgodnie z wytycznymi z Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu, osoby które złożyły błędnie zeznanie podatkowe (M-GOPS otrzyma taką informację) a chcą uzyskać zaświadczenie o wysokości dochodu prosi się o przybycie do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu – nowa siedziba: Al. Niepodległości 5 (Rąbin – naprzeciw Hali Widowiskowej) celem wyjaśnienia i złożenia korekty (sala obsługi).

            Zgłaszając się do urzędu należy posiadać dowód osobisty oraz zabrać informację o dochodach PIT-11.

            Jeżeli osoba chce odebrać w urzędzie skarbowym zaświadczenie członka rodziny lub osoby obcej, winna posiadać pisemne upoważnienie do odbioru.

Sporządziła: Dorota Dula

baner pokl kol

 

 

Teraz już tylko praktyka…

W dniu 04.08.2014 roku zakończona została część teoretyczna kursu prawa jazdy kat B dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez tutejszy Ośrodek pod tytułem „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”. Na zakończenie spotkania Koordynator Projektu Pani Elżbieta Zajonz podziękowała wszystkim uczestnikom za aktywne uczestnictwo w spotkaniach oraz życzyła szerokiej drogi oraz powodzenia na egzaminach wewnętrznych a następnie państwowych.
Jednocześnie informujemy, że druga grupa uczestników projektu realizująca kurs „Opiekuna Osób Starszych” w miesiącu lipcu zakończyła część teoretyczną i aktualnie odbywa praktyki w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.


Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Ośrodki Pomocy Społecznej

 

                                                                                              Koordynator projektu:
                                                                                              mgr Elżbieta Zajonz

 

Wnioski do pobrania

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ośrodka, tj.

                                www.mgops-gniewkowo.pl

dostępne są do pobrania wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pomocy społecznej.

Kierownik M-GOPS

Elżbieta Zajonz

 Karta Dużej Rodziny

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny (KDR), jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom (np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno – sportowych). Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom (np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego – np. muzea samorządowe – oraz przedsiębiorstwa prywatne – np. sklepy, restauracje, hotele).

Koordynatorem programu będzie Minister Pracy i Polityki Społecznej. Jego zadaniem będzie zamieszczanie (i aktualizowanie) na stronie internetowej resortu pracy wykazu uprawnień przyznanych rodzinom wielodzietnym – w tym ulg w opłatach za wstęp do instytucji podległych ministrom oraz rabatów na produkty i usługi świadczone przez inne podmioty.

Z programu będą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych, czyli takich, w których jest troje i więcej dzieci – niezależnie od osiągniętego dochodu. Rodzice będą otrzymywali KDR na czas nieokreślony (bezterminowo), a dzieci: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki; bez ograniczeń wiekowych, gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas jego ważności).

Szczegółowych informacji można uzyskać u pracownika Urzędu Miejskiego w Gniewkowie – Pani Beaty Jaworskiej – tel. 052 354 30 13

 

Zasiłek dla opiekunów

            Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż z dniem 15.05.2014 r., weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567), która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

            W związku z powyższym istnieje możliwość złożenia wniosku wraz z dokumentami o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014 r. lub jeśli toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek należy złożyć w terminie 4 miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

 

Kierownik M-GOPS

Elżbieta Zajonz

 

 baner pokl kol

 

Umowy na szkolenia podpisane

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, że na przełomie maja i czerwca rozpoczną się szkolenia społeczne dla uczestników projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”. Po zakończeniu szkoleń w zakresie aktywizacji społecznej uczestnicy rozpoczną szkolenia zawodowe. W tym 6 osób uczestniczyć będzie w kursie na opiekuna osób starszych, 24 osoby przystąpią do kursu na prawo jady kat B. W drodze zapytań ofertowych wyłonione zostały firmy - z którymi podpisane zostały umowy. Szkolenia społeczne oraz kurs prawa jazdy kat B prowadzić będzie Fundacja „Ekspert Kujawy” z Inowrocławia, kurs na opiekuna osób starszych zrealizuje Policealne Studium Zawodowe z Inowrocławia, dowozem uczestników na szkolenia zajmować się będzie firma Anet Pol z siedzibą
w Batkowie.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Ośrodki Pomocy Społecznej

                                                                                                 

                                                                                  Koordynator projektu
                                                                              mgr Elżbieta Zajonz

 

Przyjdź, porozmawiaj, pomóż sobie i innym!!!

W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie od m-ca maja 2014 roku rozpoczyna działalność Punkt Konsultacyjny celem, którego będzie pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia, osobom dotkniętym przemocą i osobom stosującym przemoc. Podstawowym zadaniem będzie poradnictwo psychologiczne, prawne i rodzinne. Spotkania z konsultantem odbywać się będą w każdy czwartek od godziny 16:00 do 18:00, ul. Dworcowa 8c, piętro I, pokój nr 20. Organizowane spotkania pozwolą na skorzystanie z profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów osób dotkniętych przemocą i uzależnionych.

Organizatorem spotkań jest Interdyscyplinarny Zespół do Spraw Przemocy w Rodzinie działający przy M-GOPS w Gniewkowie.  

                                                                                                                                             Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                                                           Elżbieta Zajonz

 

 

INFORMACJA

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie uprzejmie informuje, że w dniu

2 maja 2014 roku będzie nieczynny

                                                               Kierownik M-GOPS

                                                             mgr Elżbieta Zajonz

 

 

Gdy nadejdą Święta, niech nadzieja i radość zastukają do Państwa drzwi

 

a Wielkanoc przyniesie pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.

Niech towarzysząca Wielkanocy piękna oprawa wypełnia Państwa serca i wzbudza

chęć pomagania słabszym oraz niesie dla wszystkich wiarę we własne siły.

Życzy Kierownik MGOPS w Gniewkowie

wraz z pracownikami

 

       Na stronie tut. Ośrodka w zakładce Zaproszenie do składania ofert znajduje się zaproszenie do złożenia oferty cenowej na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Kierownik M-GOPS

Elżbieta Zajonz

baner pokl kol

Program aktywizacji oficjalnie rozpoczęty

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, że w dniu 21.02.2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w związku z realizowanym projektem systemowym „Program aktywizacji społecznej dla gminy Gniewkowo”.
Dzięki uprzejmości Sekretarz Gminy oraz Burmistrza Gniewkowa spotkanie odbyło się na Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego. Spotkanie poprowadziła Pani Kierownik M – GOPS w Gniewkowie, Elżbieta Zajonz która również pełni funkcję Koordynatora projektu wraz z Panią Sekretarz Gminy Bogumiłą Pęczkowską.
W spotkaniu uczestniczyły osoby chętne do udziału w kursie opiekuna osób starszych oraz w kursie prawa jazdy kat B. Omówione zostały główne cele i założenia projektu. Przedstawiony został wstępny harmonogram realizacji zadań na poszczególne miesiące. Na koniec spotkanie uczestnicy podpisali deklaracje uczestnictwa w projekcie. Zdjęcia ze spotkania są dostępne w zakładce galeria.

Jednocześnie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do uczestnictwa w oferowanych kursach. Z powyższej formy pomocy mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące kryteria:
- Bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
- Niepełnosprawne
- W wieku pomiędzy 18 – 64 rokiem życia,
- Zamieszkujące na terenie miasta lub gminy Gniewkowo,
- Korzystające z pomocy MGOPS,
- Nie uczestniczące wcześniej w projekcie realizowanym przez tutejszy Ośrodek.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście ul. Dworcowa 8 c lub telefonicznie pod numerem tel. (52) 358 53 63, (52) 358 53 64, (52) 358 53 61.


Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Ośrodki Pomocy Społecznej

Koordynator Projektu

Elżbieta Zajonz

 

 

             Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

 

zaprasza do udziału w projekcie

 

„Trening psychospołeczny, zawodowy i trening pracy –

kompleksowe wsparcie aktywizacyjne osób niepełnosprawnych

niezatrudnionych z województwa kujawsko – pomorskiego”

 

osoby niepełnosprawne, niepracujące zawodowo, zamieszkujące

województwo kujawsko – pomorskie.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • Poradnictwo psychologiczne w formie indywidualnych sesji coachingowych
 • Poradnictwo psychospołeczne w formie grupowych warsztatów z psychologiem
 • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe w formie indywidualnych konsultacji
 • Szkolenia:

- Świadomie na rynku pracy

- Skutecznie w miejscu pracy

 • Szkolenia zawodowe:  

- Pracownik małej gastronomii

- Pracownik biurowy

 

 

 

25 UCZESTNIKÓW PROJEKTU ODBĘDZIE PŁATNY STAŻ ZAWODOWY,

TRWAJĄCY 3 MIESIĄCE!

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zapewniamy: stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia!

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się:

dnia 26.02.2014, godz. 10.00

w Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 65

tel. 796-952-676

 

 

 

M-GOPS w Gniewkowie świadczy usługi specjalistyczne

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Może to być pomoc w codziennych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw urzędowych, edukacji, czy zapewnieniu integracji ze środowiskiem lokalnym. Jesteśmy świadomi, że wśród nas żyją osoby chore psychicznie, niepełnosprawne umysłowo, osoby z przejściowymi zaburzeniami psychicznymi. Chorzy psychicznie to często członkowie naszych rodzin. Z pewnością osoby dotknięte tym zaburzeniem oczekują wsparcia, które ułatwi im codzienne życie.
Powyższa pomoc świadczona jest również dzieciom dotkniętym tym schorzeniem.
            Wniosek o przyznanie tej formy pomocy składa się u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka w Gniewkowie, ul. Dworcowa 8c, telefon nr 52 3585360

 Kierownik M-GOPS

 

                            mgr Elżbieta Zajonz

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Gniewkowie

informuje, że został opracowany projekt "Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie

Miasta i Gminy Gniewkowo w latach 2014-2020", który dostępny jest do wglądu w siedzibie Miejsko -

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Uwagi można zgłaszać osobiście od dnia 14.01.2014 r. 

 

 „ A K C J A   Z I M A”

W T R O S C E

O   B E Z D O M N Y C H

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie

zwraca się z prośbą do mieszkańców 

 

Miasta i Gminy Gniewkowo 

 

o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących osób bezdomnych.

 

Zima, niska temperatura to okres, w którym życie i zdrowie osób bezdomnych jest zagrożone,

dlatego tak istotne jest uzyskanie informacji o miejscach, w których przebywają bezdomni. 

Jeżeli zauważyłeś osoby bezdomne na działce, w klatce schodowej, w garażu, w piwnicy lub

w pustostanach zadzwoń !!!

 

         M-GOPS Gniewkowo                                           tel. 52 3585364

            lub 52 3585363

Posterunek Policji w Gniewkowie                   tel. 52 3547100 lub 997                                                                  

Straż Miejska w Gniewkowie                            tel. 52 3543008

 baner pokl kol

Projekt „Program aktywizacji społecznej
dla Gminy Gniewkowo” w 2014 roku

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, że rozpoczęła się rekrutacja beneficjentów do projektu systemowego na rok 2014.

Uczestniczyć w powyższym projekcie mogą osoby:
- Bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
- Niepełnosprawne
- W wieku pomiędzy 18 – 64 rokiem życia,
- Zamieszkujące na terenie miasta lub gminy Gniewkowo,
- Korzystające z pomocy MGOPS,
- Nie uczestniczące wcześniej w projekcie realizowanym przez tutejszy Ośrodek.

W ramach projekty będzie można skorzystać z pomocy w formie uczestnictwa w kursie prawa jazdy kat B oraz w kursie opiekun osób starszych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście ul. Dworcowa 8 c lub telefonicznie pod numerem tel. (52) 358 53 63, (52) 358 53 64, (52) 358 53 61.


Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Ośrodki Pomocy Społecznej

                                                                    Koordynator Projektu

Elżbieta Zajonz

 

Dodatek energetyczny

 

1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 984).

 

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba:

 -  której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z  2013 r. poz. 966);

- która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

 

2. Wysokość zryczałtowana dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 18 lit. d. ustawie z dnia 26 lipca 2013 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059).

 

Wysokość limitu o którym mowa wynosi:

a) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

b) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

c) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. (Dz. U. poz. 963) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi:

a) dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł/miesiąc;

b) dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc;

c) dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.

 

3.  Dodatek energetyczny wypłaca się :

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

 

Celem otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c pok.nr.36

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. ( 052) 3585368

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą pełne radości i skłaniają Państwa do refleksji i zadumy nad planami na Nowy Rok.  

Życzymy wszystkim zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

                                         Kierownik M-GOPS w Gniewkowie
                                           wraz z pracownikami

 

                   Asystenci rodziny zakończyli pracę              

13 grudnia 2013 r. odbyło się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gniewkowie podsumowanie kilkumiesięcznej pracy asystentów rodziny na rzecz rodzin z terenu miasta i gminy Gniewkowa borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W spotkaniu udział wzięli Kierownik M-GOPS – Elżbieta Zajonz, asystenci rodziny – Pani Magdalena Kolczyńska, Pani Justyna Marczyńska , Pan Marek Świerkowski i specjalista pracy socjalnej – Marzanna Kopyszka – która koordynuje pracę asystentów.

Ten typ wsparcia od dwóch lat jest bardzo ważną formą pomocy świadczoną naszym rodzinom.

Głównym zadaniem asystenta jest bycie z rodziną i towarzyszenie jej w pokonywaniu trudności dnia codziennego z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny. Ma on wspierać, pokazywać możliwości rozwiązania problemów, pomagać   w wybrnięciu z trudnych sytuacji, ale nie wyręczać. Jest kimś, kto trwa w pogotowiu i zawsze pospieszy z pomocą, kto zainspiruje do zmiany, podsunie dobre rozwiązanie, ale niczego nie zrobi za rodzinę, którą wspiera. Ważnym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.

Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.

Nasi asystenci mogą pochwalić się wieloma sukcesami w swojej pracy. Wiele z zaplanowanych działań zostało zrealizowanych dzięki ich poświęceniu i aktywnej współpracy z rodzinami. Przez te kilka miesięcy swojej pracy aktywnie wspierali działaniach tut. Ośrodka i uczestniczyli w życiu naszej gminy wraz z rodzinami, z którymi pracowali.

Na szczególne uznanie zasługuje postawa Pani Magdaleny Kolczyńskiej, która wspólnie z wolontariuszami objęła 11 rodzin z terenu naszej gminy pomocą w prowadzonym ogólnopolskim projekcie „Szlachetna Paczka”.

Za poświęcenie, wkład włożony w wykonywaną pracę, osiągnięte efekty pracy na ręce asystentów serdeczne podziękowania złożyła Kierownik MGOPS w Gniewkowie – Pani Elżbieta Zajonz. Do podziękowań za współpracę dołączyli się również pracownicy M-GOPS w Gniewkowie.

   

 

Akcja
„ Uśmiechnięty senior, pomagamy potrzebującym”

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie wzorem lat ubiegłych zorganizował akcję świątecznej pomocy pn. „Uśmiechnięty senior, pomagamy potrzebującym” . Akcja została wsparta przez darczyńców - Cykoria S.A. Wierzchosławice oraz firmę VERGO „Warzywa Groblewskich„ którzy przekazali bezpłatnie dary przeznaczone na paczki świąteczne dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

Do akcji w przygotowaniu paczek świątecznych chętnie włączyli się wolontariusze z Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie. Urząd Miejski w Gniewkowie bezpłatnie użyczył samochodu do ich przewozu. W dniu 06.12.2013 r. paczki świąteczne zostały dostarczone podopiecznym ośrodka pomocy społecznej. Przeprowadzona akcja była niespodzianką dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i spotkała się z miłym odbiorem.

  

 

Święto Pracownika Socjalnego 

Dzień 21 listopada jest szczególnym dniem dla Pracowników Pomocy Społecznej.
W tym dniu również pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie obchodzili swoje święto. Podziękowania za trud i pracę na ręce Pani Kierownik Elżbiety Zajonz złożył Burmistrz Gniewkowa Pan Adam Roszak.
Podczas uroczystości Pani Kierownik wręczyła specjalne podziękowania pracownikom socjalnym – Pani Marzannie Kopyszka oraz Pani Lucynie Jarczyńskiej za wkład i szczególne zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków.

Święto pracowników socjalnych przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.

 

 

  

baner pokl kol

Kolejny projekt przed nami

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie z przyjemnością zawiadamia, że uzyskał pozytywną rekomendację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu na realizację projektu systemowego w 2014 roku.

Łączna wartość projektu wynosić będzie 184 615,44 zł.

Powyższa kwota obejmuje zarówno dofinansowanie jak i wniesiony wkład własny
przez Gminę.

Projekt pod tytułem „Program Aktywności Społecznej dla Gminy Gniewkowo” skierowany będzie do 30 beneficjentów, mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo. Z projektu skorzystać będą mogły osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz niepełnosprawne.

W ramach projekty będzie można skorzystać z pomocy w formie uczestnictwa w kursie prawa jazdy kat B oraz w kurie opiekun osób starszych.

W najbliższym czasie podpisany zostanie aneks do umowy na 2014 rok.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. (52) 358 53 63,   (52) 358 53 64, (52) 358 53 61.

Koordynator Projektu

Elżbieta Zajonz

 

    „ A K C J A   Z I M A”

W  T R O S C E

O   B E Z D O M N Y C H

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie

zwraca się z prośbą do mieszkańców

Miasta i Gminy Gniewkowo

o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących osób bezdomnych.

Zima, niska temperatura to okres, w którym życie i zdrowie osób bezdomnych jest zagrożone,

dlatego tak istotne jest uzyskanie informacji o miejscach, w których przebywają bezdomni.

 Jeżeli zauważyłeś osoby bezdomne na działce, w klatce schodowej, w garażu, w piwnicy lub

 w pustostanach zadzwoń !!!
 

         M-GOPS Gniewkowo                                             tel. 52 3585364
                                                                                          lub 52 3585363

         
Posterunek Policji w Gniewkowie                          tel. 52 3547100 lub 997 
                                                                             
          Straż Miejska w Gniewkowie                                tel. 52 3543008

 

OGŁOSZENIE 

  Zawiadamiamy, że w dniu 18.12.2013 r. wydawane będą klientom MGOPS w Gniewkowie  

artykuły spożywcze – OLEJ

Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej

   świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza: 

 •  na osobę w rodzinie                                          -  684,00 zł netto
 •  w przypadku osób samotnie gospodarujących   -  813,00 zł netto

  Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach. 

  18.12.2013 r. – towar wydawany będzie od godziny - 8.00 - 15.00 

               W kolejne dni, do czasu wyczerpania się towaru, w godzinach - 8.00 – 10.00

                                                                                                              14.00 – 15.00

Towar prosimy odbierać osobiście.

W przypadku jednak, gdy do odbioru towaru upoważnione zostają inne

                         osoby prosimy o dostarczanie pisemnego upoważnienia.                                           

                       Kierownik M-GOPS

                                                                                                             mgr Elżbieta Zajonz

OGŁOSZENIE 

  Zawiadamiamy, że w dniu 12.12.2013 r. wydawane będą klientom MGOPS w Gniewkowie  

artykuły spożywcze – KLOPSIKI W SOSIE

Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej

świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza: 

 •  na osobę w rodzinie                                          -  684,00 zł netto
 •  w przypadku osób samotnie gospodarujących   -  813,00 zł netto

  Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach. 

  12.12.2013 r. – towar wydawany będzie od godziny - 8.00 - 15.00 

               W kolejne dni, do czasu wyczerpania się towaru, w godzinach - 8.00 – 10.00

                                                                                                              14.00 – 15.00

Towar prosimy odbierać osobiście.

W przypadku jednak, gdy do odbioru towaru upoważnione zostają inne

                         osoby prosimy o dostarczanie pisemnego upoważnienia.                                           

                       Kierownik M-GOPS

                                                                                                             mgr Elżbieta Zajonz 

baner pokl kol

Zbliżamy sie ku końcowi

     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, że w związku z realizacją
projektu systemowego "Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo"
zakończone zostało kolejne działanie w postaci zastosowania nowatorskiej metody pracy
z rodziną - KGR. Konferencja Grupy Rodzinnej została zastosowana w pięciu rodzinach z terenu
miasta i gminy Gniewkowo. Jednocześnie
informujemy, że na prośbę instytucji współpracujących przy realizacji projektu tj. fundacji
"Nadzieja dla rodzin" z Torunia oraz PZM z Inowrocławia tutejszy Ośrodek wyraził zgodę na
przedłużenie terminu realizacji powyższych zadań do końca listopada 2013 roku.
Aneksy do zawartych umów podpisane zostały z datą 30.10.2013 roku.
Zaznaczyć należy, iz część osób realizujących kurs prawa jazdy kat. B pozytywnie przeszło
egzaminy wewnętrzne i aktualnie przygotowują się do przystąpienia do egzaminów państwowych
   teoretycznych i praktycznych.


Koordynator projektu:
mgr Elżbieta Zajonz

 

 

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

wszystkim Pracownikom Socjalnym serdeczne podziękowania

i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym

składa Kierownik M-GOPS w Gniewkowie

 

 "UŚMIECHNIĘTY SENIOR,

POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM" 

  

M-GOPS w Gniewkowie wzorem lat ubiegłych prowadzi akcję świątecznej pomocy dla

osób samotnych, niepełnosprawnych, schorowanych. 

            Zapracowani, zabiegani nie zwracamy uwagi, że wokół nas są ludzie samotni, schorowani,

niejednokrotnie opuszczeni przez bliskich.

Borykają się z biedą, chorobami i tym co najbardziej boli czyli samotnością. 

            Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jest to okazja by na twarzach seniorów zagościł uśmiech i

poczucie, że nie są osamotnieni.
 

            Dlatego każda Państwa pomoc udzielona w postaci przekazanych artykułów spożywczych, które nie

wymagają przechowywania w urządzeniach chłodniczych będzie ogromnym wsparciem.
 

            Za każdą udzieloną pomoc dla naszych podopiecznych w ich imieniu dziękujemy. 

     Dary zostaną przekazane zgodnie z regulaminem z dnia 10.12.2012 r., który znajduje

się w siedzibie M-GOPS w Gniewkowie.

 

Gdzie przekazać dary? 

M-GOPS ul. Dworcowa 8c w godz. 7.30-15.00 (pokój nr 25 lub 40)

do dnia 05.12.2013 r. , tel. 52 3585363 lub 52 3585364

Akcję koordynuje Kierownik M - GOPS: Elżbieta Zajonz

 

OGŁOSZENIE 

Zawiadamiamy, że w dniu 22.11.2013 r. wydawane będą klientom MGOPS w Gniewkowie  

artykuły spożywcze – HERBATNIKI

Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza:

 • na osobę w rodzinie                                          -  684,00 zł netto
 • w przypadku osób samotnie gospodarujących   -  813,00 zł netto

 

    Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach . 

   22.11.2013 r. – towar wydawany będzie od godziny - 8.00 - 15.00

   W kolejne dni, do czasu wyczerpania się towaru, w godzinach - 8.00 – 10.00

                                                                                                  14.00 – 15.00

Towar prosimy odbierać osobiście. W przypadku jednak, gdy do odbioru towaru upoważnione zostają inne osoby prosimy o dostarczanie pisemnego upoważnienia.                                           

                       Kierownik M-GOPS

                                                                                                             mgr Elżbieta Zajonz

 

OGŁOSZENIE 

Zawiadamiamy, że w dniu 19.11.2013 r. wydawane będą klientom MGOPS w Gniewkowie  

artykuły spożywcze – KONCENTRAT POMIDOROWY

 

Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza: 

 • na osobę w rodzinie                                          -  684,00 zł netto
 • w przypadku osób samotnie gospodarujących   -  813,00 zł netto

 

    Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach . 

   19.11.2013 r. – towar wydawany będzie od godziny - 8.00 - 15.00

   W kolejne dni, do czasu wyczerpania się towaru, w godzinach - 8.00 – 10.00

                                                                                                  14.00 – 15.00

 

Towar prosimy odbierać osobiście. W przypadku jednak, gdy do odbioru towaru upoważnione zostają inne osoby prosimy o dostarczanie pisemnego upoważnienia.                                           

                       Kierownik M-GOPS

                                                                                                             mgr Elżbieta Zajonz

OGŁOSZENIE 

Zawiadamiamy, że w dniu 08.11.2013 r. wydawane będą klientom MGOPS w Gniewkowie  

artykuły spożywcze – MĄKA PSZENNA 

Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza: 

 • na osobę w rodzinie                                          -  684,00 zł netto
 • w przypadku osób samotnie gospodarujących   -  813,00 zł netto

 

    Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach . 

   08.11.2013 r. – towar wydawany będzie od godziny - 8.00 - 15.00 

   W kolejne dni, do czasu wyczerpania się towaru, w godzinach - 8.00 – 10.00

                                                                                                  14.00 – 15.00

Towar prosimy odbierać osobiście. W przypadku jednak, gdy do odbioru towaru upoważnione zostają inne osoby prosimy o dostarczanie pisemnego upoważnienia.                                           

                       Kierownik M-GOPS

                                                                                                             mgr Elżbieta Zajonz

OGŁOSZENIE 

Zawiadamiamy, że w dniu 06.11.2013 r. wydawane będą klientom MGOPS w Gniewkowie  

artykuły spożywcze – MLEKO UHT, PŁATKI KUKURYDZIANE 

Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza: 

 • na osobę w rodzinie                                          -  684,00 zł netto
 • w przypadku osób samotnie gospodarujących   -  813,00 zł netto

 

    Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach . 

   06.11.2013 r. – towar wydawany będzie od godziny - 8.00 - 15.00

   W kolejne dni, do czasu wyczerpania się towaru, w godzinach - 8.00 – 10.00

                                                                                                  14.00 – 15.00

Towar prosimy odbierać osobiście. W przypadku jednak, gdy do odbioru towaru upoważnione zostają inne osoby prosimy o dostarczanie pisemnego upoważnienia.                                           

                       Kierownik M-GOPS

                                                                                                             mgr Elżbieta Zajonz

                                                                   

Dodatek energetyczny już wkrótce …

            Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie uprzejmie informuje, że osoby korzystające ze świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego będą mogły od m-ca stycznia 2014 r. ubiegać się o dodatek energetyczny.

Podstawą przyznania dodatku energetycznego jest korzystanie z dodatku mieszkaniowego oraz posiadanie umowy z Zakładem Energetycznym o sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne z dnia 26 lipca 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz.984).

                                                                                            Kierownik M-GOPS

                                                                                                        mgr Elżbieta Zajonz

  

Prośba o pomoc

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w postaci sprzętów gospodarstwa domowego dla matki samotnie wychowującej troje dzieci.

         Kobieta przeprowadza się z dziećmi do zupełnie pustego, dwupokojowego mieszkania. Wcześniej zamieszkiwała wspólnie z rodzicami i stąd liczne braki w sprzęcie domowym.

W szczególności potrzebne są:

1.Meble kuchenne

2.Sprzęt AGD

3.Meble pokojowe

4.Łóżka

5.Naczynia, sztućce

        Jeśli macie Państwo możliwość świadczyć pomoc również w postaci np. farb do malowania, regipsów, kaloryferów itp. Taka pomoc mile widziana jest w pierwszej kolejności, gdyż otrzymane przez ww. mieszkanie wymaga generalnego remontu.

       Tut. Ośrodek osobom zainteresowanym w świadczeniu pomocy dla tej rodziny udzieli wszelkich dodatkowych informacji a także skontaktuje z osoba bezpośrednio zainteresowaną.

       Pragniemy również podziękować wszystkim tym osobom, które bezinteresownie pomagają klientom naszego Ośrodka i wspomagają w ten sposób naszą pracę a także tym którzy chcą pomóc nam w akcji niesienia pomocy ww. rodzinie.

                                                                                                       Kierownik M-GOPS

                                                                                                        mgr Elżbieta Zajonz
baner pokl kol

 Wyjazd do teatru W. Horzycy w Toruniu

               W dniu 04.10.2013 roku beneficjenci Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie udali się do teatru im. W. Horzycy w Toruniu na spektakl pod tytułem „Koncert Życzeń”. Beneficjenci zostali również zaproszeni na słodki poczęstunek do Zajazdu „Harasówka” w Gniewkowie oraz skorzystali z darmowego transport. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”, zadanie 4 - działania o charakterze środowiskowym. Nadmienić należy, że powyższy wyjazd nie mógłby się odbyć bez wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjenci wyjazdem oraz spektaklem byli zauroczeni. Okazała się, że dla niektórych była to pierwsza wizyta w teatrze.

Realizowany powyższy projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcia z wyjazdu obejrzeć można w zakładce Galeria 

baner pokl kol

Harmonogram realizacji projektu z podziałem na

 poszczególne miesiące.

 

 

Grudzień 2013

 

W miesiącu grudniu zakończony został kurs prawa jazdy kat. B realizowany przez PZM w Inowrocławiu dla beneficjentów projektu. 28 beneficjentów zakończyło pozytywnie praktyczna naukę jazdy. Opłacone zostały dla nich egzaminy państwowe. Dostarczone zostały do tutejszego Ośrodka dokumenty z przeprowadzonego szkolenia. Odbyły się spotkania zespołu projektowego. Zakończony i rozliczony został projekt za lata 2012 – 2013.

 

 

Listopad 2013

 

Zakończona została praca asystenta rodzinnego. Dostarczona została do tutejszego Ośrodka pełna dokumentacja z wykonanego zadania. Pozostali uczestnicy kursu prawa jazdy kat B podeszli do egzaminów wewnętrznych, które pozytywnie zdali. Przygotowują się i podchodzą do egzaminów państwowych. Odbyły się spotkania zespołu projektowego. Ustalone zostało na dzień 12.12.2013 roku spotkanie koordynatora projektu z uczestnikami kursu prawa jazdy kat B, którzy zdali pozytywnie egzamin praktyczny.

 

Październik 2013

 

W miesiącu październiku kontynuowana była praca asystenta rodzinnego w rodzinach wytypowanych do projektu. Zakończone zostało działanie w postaci zastosowania nowatorskiej metody pracy z rodziną. Konferencja Grupy Rodzinnej została zastosowana w 5 rodzinach z terenu miasta oraz gminy Gniewkowo. Pierwsi uczestnicy kursu prawa jazdy kat B podeszli do egzaminów teoretycznych wewnętrznych i przygotowują się do egzaminów państwowych. Fundacja Nadzieja dla Rodzin z Torunia oraz PZM z Inowrocławia wystąpili z zapytaniem do tutejszego Ośrodka o możliwość przedłużenia realizowanych zadań do końca listopada 2013 roku. Tutejszy Ośrodek wyraził na powyższe zgodę. Aneksy do umów podpisane zostały 30.10.2013 roku. W miesiącu październiku odbyły się dwa spotkania zespołu projektowego.

 

Wrzesień 2013

W miesiącu wrześniu kontynuowana jest praca asystenta rodzinnego z wytypowanymi do projektu rodzinami. Beneficjenci kontynuują realizację kursu prawa jazdy kat B poprzez indywidualne jazdy z instruktorami. W miesiącu wrześniu pracownicy socjalni przedstawili koordynatorom rodziny do nowatorskiej metody pracy z rodziną - KGR. Dwa razy w miesiącu odbyły się spotkania zespołu projektowego w związku z realizacją działań POKL.

Sierpień 2013

W miesiącu sierpniu rozpoczęły się szkolenia zawodowe z zakresu ABC Komputera dla 8 beneficjentów projektu oraz z zakresu kursu prawa jazdy kat B dla 29 beneficjentów. Prawo jazdy rozpoczęło się szkoleniem z zakresu zajęć teoretycznych. Następnie uczestnicy indywidualnie umawiali się na zajęcia praktyczne z instruktorami. Kontynuowana jest praca asystentów rodzinnych z wytypowanymi do projektu rodzinami. Rozpoczęta została praca pracowników socjalnych z zastosowaniem nowatorskiej metody pracy z rodziną – KGR poprzez zgłoszenie rodziny do Fundacji Nadzieja dla Rodzin z Torunia. W dalszym ciągu odbywają się spotkania zespołu projektowego.

Lipiec 2013

W miesiącu lipcu 2013r. w projekcie systemowym POKL nadal   kontynuowane były szkolenia społeczne :

- warsztaty poradnictwa prawnego
- warsztaty wspierające rodzinę
- warsztaty- wizerunek w domu i pracy
- indywidualna rozmowa w pielęgniarką

W miesiącu lipcu 2013 szkolenia obywały się w sali udostępnionej przez Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie . Nadal   kontynuowana była praca asystentów z 10 rodzinami. W miesiącu lipcu odbyły się 2 spotkania zespołu projektowego. Sporządzone i przekazane zostało sprawozdanie za drugi kwartał realizacji projektu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Czerwiec 2013

W miesiącu czerwcu odbyły się warsztaty z zakresu:

- warsztaty gospodarowania budżetem
- doradztwo zawodowe
- trening umiejętności społecznych

Powyższe szkolenie odbywały się w Ratuszu w Gniewkowie, w której sala została bezpłatnie udostępniona przez Urząd Miejski w Gniewkowie. Dokonano również ustaleń z Fundacją Nadzieja dla Rodzin w sprawie pracy asystentów rodziny. Nastąpiły pierwsze spotkania z rodzinami, w których świadczone będzie wsparcie asystenta. Stworzone zostały plany pracy z rodziną i harmonogramy spotkań. W miesiącu czerwcu odbyło się spotkanie koordynatora projektu z uczestnikami kursu prawa jazdy kat B, którzy pozytywnie zdali egzaminy państwowe w 2012 r. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Renata Napierkowska – dziennikarz lokalnej gazety. Po spotkaniu ukazał się w lokalnym piśmie artykuł wraz ze zdjęciem uczestników projektu. Odbyły się również dwa spotkania zespołu projektowego.

Maj 2013

W miesiącu maju rozstrzygnięty został przetarg i wyłoniono firmy, która będą realizować poszczególne zadania projektu POKL. Podpisane zostały umowy z wyłonionymi firmami. Rozpisane i rozstrzygnięte zostało również zapytanie ofertowe dotyczące dowożenia uczestników projektu na poszczególne zajęcia. Odbyły się spotkania pracowników socjalnych z beneficjentami, na których przekazano informacje dotyczące terminu rozpoczęcia szkoleń i harmonogramy zajęć. Również w miesiącu maju odbyły się dwa spotkania zespołu projektowego na których omawiano przebieg realizacji projektu oraz ustalono harmonogramy przeprowadzanych kontroli na szkoleniach społecznych.

Kwiecień 2013

W miesiącu kwietniu dokonano opłaty za stronę internetową, utworzoną na potrzeby projektu, na której znajdują się aktualne wiadomości dotyczące realizacji POKL. Ponadto trwają przygotowania do przetargu, w wyniku którego zostaną wyłonione firmy szkolące, które będą realizować zadania projektu, szkolenia społeczne, kurs ABC Komputera oraz kurs prawa jazdy kat B. W miesiącu kwietniu odbyły się również dwa spotkania zespołu projektowego na którym omówiono działania zespołu projektowego. Sporządzone i przekazane zostało sprawozdanie z realizacji projektu za pierwszy kwartał do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

 Marzec 2013

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie wystąpił z zapytaniem do Gimnazjum w Gniewkowie o bezpłatne udostępnienie sal dla potrzeb uczestników projektu. Sporządzone były przez pracowników socjalnych kontrakty socjalne z uczestnikami projektu na 2013 r., były też wypełniane dokumenty niezbędne przy realizacji projektu.

Ponadto w bieżącym miesiącu nastąpiło ostateczne przydzielenie uczestników projektu pracownikom socjalnym. W miesiącu marcu w siedzibie MGOPS odbyły się dwa spotkania zespołu projektowego.

Luty 2013

W dalszym ciągu prowadzona była przez pracowników socjalnych w swoich rejonach rekrutacja osób chętnych do udziału w szkoleniach w 2013 r. W miesiącu lutym w siedzibie MGOPS odbyły się dwa spotkania zespołu projektowego.

Styczeń 2013

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie przeprowadził rekrutację osób chętnych do udziału w projekcie na 2013 r. „ Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”. Na stronie internetowej Ośrodka została umieszczona informacja o naborze uczestników chętnych do podjęcia szkoleń. W miesiącu styczniu w siedzibie MGOPS odbyły się dwa spotkania zespołu projektowego.

 

baner pokl kol

 SPOTKANIE   UCZESTNIKÓW KURSU PRAWA JADY   KAT. B

W dniu 26.09.2013 r. odbyła się spotkanie koordynatora projektu systemowego pod tytułem „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo” Panią Elżbietą Zajonz z przedstawicielem Polskiego Związku Motorowego w Inowrocławiu Panią Beatą Pierzchalską w sprawie zajęć praktycznych do kursu prawa jazdy kat. B. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy socjalny M-GOPS w Gniewkowie oraz beneficjenci projekt. W roku 2013 w kursie prawa jady Kat. B uczestniczy 29 beneficjentów. Celem spotkania było omówienie bieżących problemów związanych z zajęciami praktycznymi na kursie prawa jazdy oraz motywacja beneficjentów aby sprawnie i w terminach wyznaczonych przez PZM uczestniczyli w zajęciach praktycznej nauki jazdy. Omówiono plan działania na miesiąc październik 2013r. Przypomniano również beneficjentom, że kurs prawa jazdy kończy się 30 października 2013r. i wszyscy uczestnicy muszą w tym miesiącu przystąpić do egzaminy państwowego.
Zdjęcia z powyższego spotkania można obejrzeć w zakładce galeria.

OGŁOSZENIE

 Zawiadamiamy, że w dniu 07.10.2013 r. wydawane będą klientom MGOPS
w Gniewkowie 
                              

                                  artykuły spożywcze – groszek z marchewką

 

Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza:

 

 • na osobę w rodzinie                                             - 684,00 zł netto
 • w przypadku osób samotnie gospodarujących  -  813,00 zł netto

Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach .

07.10.2013 r. – towar wydawany będzie od godziny - 8.00 - 15.00

W kolejne dni, do czasu wyczerpania się towaru, w godzinach - 8.00 – 10.00
                                                                                               14.00 – 15.00 

 

Towar prosimy odbierać osobiście. W przypadku jednak, gdy do odbioru towaru upoważnione zostają inne osoby prosimy o dostarczanie pisemnego upoważnienia.

                                                                                              Kierownik M-GOPS
                                                                                            mgr Elżbieta Zajonz

 

 

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu

 

         Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie w imieniu pogorzelców oraz własnym pragnie serdecznie podziękować za okazaną pomoc, jaką Państwo okazaliście rodzinie, która w wyniku pożaru w dniu 26.08.2013 roku straciła cały dorobek swojego życia. Reakcja mieszkańców była natychmiastowa i w wyniku dobroci Państwa serca rodzina powoli zaczyna prawidłowo funkcjonować w środowisku. Sytuacja ta pokazuje, że nasze społeczeństwo nie przechodzi obok tragedii obojętnie ale stara się w miarę swoich możliwości pomóc i za tą pomoc i okazane serce serdecznie dziękujemy.

 

                                                                                              Kierownik M-GOPS
                                                                                             mgr Elżbieta Zajonz 

INFORMACJA

M-GOPS w Gniewkowie jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca pracowników socjalnych w terenie odbywa się w godzinach od 10:00 do 14:00. W związku z tym kontakt z pracownikami socjalnymi w siedzibie Ośrodka możliwy jest w godzinach 7:30 do 10:00 oraz od 14.00 do 15.30.

  Grupy wsparcia dla ofiar przemocy

Od miesiąca września 2013 do końca listopada 2013 roku w siedzibie MGOPS w Gniewkowie ul. Dworcowa 8, w każdy poniedziałek w godzinach od 16:00 do 18:00 odbywają się spotkania Grup Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Organizatorem spotkań jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w  Rodzinie. Na spotkania zapraszamy osoby poszukujące pomocy prawnej, porady i wsparcia. Organizowane spotkania pozwalają na skorzystanie z profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów osób dotkniętych przemocą.

 

                                            Zastępca przewodniczącego
                                                                      mgr Lucyna Jarczyńska
                     

                                                  

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 są przyjmowane od miesiąca września 2013 r.

Wnioski oraz niezbędne druki można pobierać oraz składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych - pokój nr 37 w godzinach urzędowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Gniewkowie tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.

Jednocześnie informujemy, że:

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30.09.2013 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2013 r. nastąpi do dnia 30.11.2013 r.

- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.11.2013 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2013 r. nastąpi do dnia 31.12.2013 r.

 

                                                                                                          Kierownik M-GOPS

                                                                                                          mgr Elżbieta Zajonz

                                                               

OGŁOSZENIE

Zawiadamiamy, że w dniu 18.09.2013 r. wydawane będą klientom MGOPS w Gniewkowie 

   artykuły spożywcze – makaron

Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza:

     1. na osobę w rodzinie                                           -  684,00 zł netto
    
 2. w przypadku osób samotnie gospodarujących -  813,00 zł netto

 

 Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach .

 

Rejon I -   Ostrowo, Wierzbiczany, Bąbolin, G-wo ulice: Toruńska, 700-lecia, Chopina, Cicha,

                  Inowrocławska, Cmentarna – godziny wydawania towaru 11.00-13.00  

Rejon II -   Markowo, Branno, Warzyn, Kijewo, Kawęczyn, Murzynno, Zajezierze

G-wo ulice: Kilińskiego, Walcerzewice, Kościelna, Pająkowskiego – godziny

                   wydawania towaru 11.00 – 13.00 

  Rejon III - Kaczkowo, G-wo ulice: Paderewskiego, Zajezierna – godziny wydawania towaru

                    11.00 – 13.00

 Rejon IV - Szadłowice, Skalmierowice, G-wo, ul. Sikorskiego - godziny wydawania towaru

                    11.00 – 13.00  

 Rejon V - Wierzchosławice, Więcławice, Wielowieś, G-wo ulice: Rynek i Ks. Gniewkowskiego

                   godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00 

 Rejon VI - Gniewkowo ulice: Sobieskiego, Zamkowa, Podgórna, Wałowa, Powstańców Wlkp.

                    godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00 

 Rejon VII - Lipie, Suchatówka, Murzynko, Gniewkowo ulice: 17-stycznia, Dworcowa, 

                     Krótka, Cegielna, Michałowo godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

Rejon VIII - Szpital, Gąski, Dąblin, Gniewkowo ul. Dreckiego godziny wydawania towaru

                       13.00 – 15.00

 Towar prosimy odbierać osobiście!

 

                                                      Kierownik M-GOPS

                                                     mgr Elżbieta Zajonz

 

OGŁOSZENIE

Zawiadamiamy, że w dniu 05.09.2013 r. wydawane będą klientom MGOPS w Gniewkowie 

   artykuły spożywcze – żółty ser i cukier 

Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza:

     1. na osobę w rodzinie                                           -  684,00 zł netto
    
 2. w przypadku osób samotnie gospodarujących -  813,00 zł netto

Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach .

Rejon I -   Ostrowo, Wierzbiczany, Bąbolin, G-wo ulice: Toruńska, 700-lecia, Chopina, Cicha,

                   Inowrocławska, Cmentarna – godziny wydawania towaru 11.00-13.00 

Rejon II -   Markowo, Branno, Warzyn, Kijewo, Kawęczyn, Murzynno, Zajezierze

                   G-wo ulice: Kilińskiego, Walcerzewice, Kościelna, Pająkowskiego – godziny

                   wydawania towaru 11.00 – 13.00 

 Rejon III - Kaczkowo, G-wo ulice: Paderewskiego, Zajezierna – godziny wydawania towaru

                 11.00 – 13.00

 Rejon IV - Szadłowice, Skalmierowice, G-wo, ul. Sikorskiego - godziny wydawania towaru

                   11.00 – 13.00  

 Rejon V - Wierzchosławice, Więcławice, Wielowieś, G-wo ulice: Rynek i Ks. Gniewkowskiego

                 godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00 

 Rejon VI - Gniewkowo ulice: Sobieskiego, Zamkowa, Podgórna, Wałowa, Powstańców Wlkp.

                godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00 

 Rejon VII - Lipie, Suchatówka, Murzynko, Gniewkowo ulice: 17-stycznia, Dworcowa,

                   Krótka, Cegielna, Michałowo godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

 Rejon VIII - Szpital, Gąski, Dąblin, Gniewkowo ul. Dreckiego godziny wydawania towaru

                      13.00 – 15.00

Towar prosimy odbierać osobiście!

                                                    Kierownik M-GOPS

                                                     mgr Elżbieta Zajonz 

                                             

 

Pomoc dla pogorzelców

W dniu 26.08.2013 r. w Gniewkowie wybuch pożar, który całkowicie zniszczył mieszkanie czteroosobowej rodziny. Wśród poszkodowanych jest 12-letni chłopiec oraz troje dorosłych osób. W związku z tragedią jaka dotknęła rodzinę prosimy o przekazywanie nowych rzeczy tj: odzież, pościel, ręczniki, kołdry, poduszki, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego oraz sprzęt AGD nadający się do dalszego użytku.

Osoby deklarujące swoją pomoc prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 8c, 88-140 Gniewkowo tel. 52 3585364, pokój 25 w godzinach od 8:00 do 15:00 

                                                                                           Dziękujemy za każdą pomoc

 

Świadczenia rodzinne – wnioski do pobrania

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej Ośrodka (www.mgops-gniewkowo.pl) istnieje możliwość pobrania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku.

 

                                                                    Kierownik M-GOPS
                                                                  mgr Elżbieta Zajonz

 

INFORMACJA

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie uprzejmie informuje, że w dniu

16 sierpnia 2013 roku Ośrodek

będzie nieczynny

                                                               Kierownik M-GOPS

                                                             mgr Elżbieta Zajonz

 

baner pokl kol 

 ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Koordynator projektu realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie zaprasza podmioty publiczne i niepubliczne oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach społecznych dla projektu „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”, który będzie realizowany w 2014 roku. Beneficjentami projektu mogą być osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, które są mieszkańcami miasta i gminy Gniewkowo, są podopiecznymi tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz są w wieku aktywności zawodowej. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez aktywną integrację czyli wzrost aktywności zawodowej oraz kompetencji społecznych. Osoby chętne i zainteresowane konsultacją dotyczącą projektu systemowego na etapie tworzenia diagnozy potrzeb proszone są o kierowania uwag na adres mailowy Ośrodka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 2013.07.31. 

                                                                                                                             Koordynator projektu
                                                                                              mgr Elżbieta Zajonz

                                      baner pokl kol

Projekt systemowy POKL 2014 rok

               Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie uprzejmie informuje, że gmina Gniewkowo zakwalifikowana została przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu do realizacji projektu systemowego na rok 2014.

            Tutejszy Ośrodek działania związane z realizacją projektu rozpocznie od konsultacji społecznych oraz diagnozy środowisk przeprowadzonych przez pracowników socjalnych.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają następujące kryteria:

ü  są osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

ü  są w wieku pomiędzy 18 a 64 rokiem życia,

ü  są mieszkańcami miasta i gminy Gniewkowo,

ü  spełniają kryterium dochodowe Ustawy o Pomocy Społecznej tj. 542,00 zł dla osoby samotnej oraz 456,00 zł dla osoby pozostającej w rodzinie,

ü  są objęci pomocą tutejszego Ośrodka.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie ankiety (ankieta do pobrania na stronie internetowej  lub u pracowników Ośrodka) i zgłaszanie się osobiście do
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie,
ul. Dworcowa 8c, 88-140 Gniewkowo,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, pok. 22, 25, 40
lub telefonicznie pod numerem (0-52) 358 53 61.

                                                                                             Koordynator projektu
                                                                                             mgr Elżbieta Zajonz

 

Kolonie letnie w Białym Dunajcu

               W bieżącym roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pozyskał 7 kart na kolonie letnie.
                Dzięki staraniom tut. Ośrodka dzieci z terenu naszej gminy wyjadą na kolonie organizowane przez Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie w terminie od 15.07.2013 r. do 29.07.2013 r.
Kolonie organizowane są w Białym Dunajcu, malowniczej podhalańskiej wsi położonej w powiecie tatrzańskim.
              
Wytypowane dzieci z niecierpliwością czekają na wspaniałe wakacje a my na ciepłe relacje z pobytu w tak uroczych zakątkach naszego kraju. 

 

                                                                 Kierownik M-GOPS

                                                                mgr Elżbieta Zajonz

 

OGŁOSZENIE

Zawiadamiamy, że w dniu 07.06.2013 r. wydawane będą klientom MGOPS w Gniewkowie 

   artykuły spożywcze – dżem owocowy 

Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza:

     1. na osobę w rodzinie                                           -  684,00 zł netto
    
 2. w przypadku osób samotnie gospodarujących -  813,00 zł netto

Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach .

Rejon I -   Ostrowo, Wierzbiczany, Bąbolin, G-wo ulice: Toruńska, 700-lecia, Chopina, Cicha,

                   Inowrocławska, Cmentarna – godziny wydawania towaru 11.00-13.00

 

Rejon II -   Markowo, Branno, Warzyn, Kijewo, Kawęczyn, Murzynno, Zajezierze

                   G-wo ulice: Kilińskiego, Walcerzewice, Kościelna, Pająkowskiego – godziny

                   wydawania towaru 11.00 – 13.00

 

 Rejon III - Kaczkowo, G-wo ulice: Paderewskiego, Zajezierna – godziny wydawania towaru

                 11.00 – 13.00

 

 Rejon IV - Szadłowice, Skalmierowice, G-wo, ul. Sikorskiego - godziny wydawania towaru

                   11.00 – 13.00

 

 Rejon V - Wierzchosławice, Więcławice, Wielowieś, G-wo ulice: Rynek i Ks. Gniewkowskiego

                 godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

 

 Rejon VI - Gniewkowo ulice: Sobieskiego, Zamkowa, Podgórna, Wałowa, Powstańców Wlkp.

                godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

 

 Rejon VII - Lipie, Suchatówka, Murzynko, Gniewkowo ulice: 17-stycznia, Dworcowa,

                   Krótka, Cegielna, Michałowo godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

 

 Rejon VIII - Szpital, Gąski, Dąblin, Gniewkowo ul. Dreckiego godziny wydawania towaru

                      13.00 – 15.00

Towar prosimy odbierać osobiście!

                                                    Kierownik M-GOPS

                                                         mgr Elżbieta Zajonz      

 

INFORMACJA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że osoby zainteresowane mogą składać wnioski o ustalenie   prawa do świadczeń opiekuńczych tj. świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 01 lipca 2013 r.

Nadmieniamy, że wnioski i niezbędne druki można pobierać w Dziale Świadczeń Rodzinnych - pokój nr 37.

Wnioski należy składać w godzinach urzędowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Gniewkowie tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.30, w pokoju nr 37.

                                                                                                         Kierownik M-GOPS

                                                                                                          mgr Elżbieta Zajonz

 

INFORMACJA

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie uprzejmie informuje, że w dniu

2 maja 2013 roku Ośrodek

będzie nieczynny

                                                               Kierownik M-GOPS

                                                             mgr Elżbieta Zajonz

 

OGŁOSZENIE 

Zawiadamiamy, że w dniu 05.04.2013 r. wydawane będą klientom MGOPS w Gniewkowie 

   artykuły spożywcze – ryż, kasza gryczana, ser topiony, mielonka

 

Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza:

     1. na osobę w rodzinie                                           -  684,00 zł netto

     2. w przypadku osób samotnie gospodarujących -  813,00 zł netto

 

Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach .

Rejon I -   Ostrowo, Wierzbiczany, Bąbolin, G-wo ulice: Toruńska, 700-lecia, Chopina, Cicha,

                   Inowrocławska, Cmentarna – godziny wydawania towaru 11.00-13.00

 

 Rejon II -   Markowo, Branno, Warzyn, Kijewo, Kawęczyn, Murzynno, Zajezierze

                   G-wo ulice: Kilińskiego, Walcerzewice, Kościelna, Pająkowskiego – godziny

                   wydawania towaru 11.00 – 13.00

 

 Rejon III - Kaczkowo, G-wo ulice: Paderewskiego, Zajezierna – godziny wydawania towaru

                 11.00 – 13.00

 

 Rejon IV - Szadłowice, Skalmierowice, G-wo, ul. Sikorskiego - godziny wydawania towaru

                   11.00 – 13.00

 

 Rejon V - Wierzchosławice, Więcławice, Wielowieś, G-wo ulice: Rynek i Ks. Gniewkowskiego

                 godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

 

 Rejon VI - Gniewkowo ulice: Sobieskiego, Zamkowa, Podgórna, Wałowa, Powstańców Wlkp.

                godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

 

 Rejon VII - Lipie, Suchatówka, Murzynko, Gniewkowo ulice: 17-stycznia, Dworcowa,

                   Krótka, Cegielna, Michałowo godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

 

 Rejon VIII - Szpital, Gąski, Dąblin, Gniewkowo ul. Dreckiego godziny wydawania towaru

                      13.00 – 15.00

Towar prosimy odbierać osobiście!

                                                 Kierownik M-GOPS

                                                     mgr Elżbieta Zajonz    

 

 

    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Kierownik

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gniewkowie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko

Asystenta rodziny ( 2 etaty )

Wybrani zostali :

 

1.Pani Magdalena Kolczyńska zam. Więcławice 21/18, 88-140 Gniewkowo

2.Pan Marek Świerkowski zam. ul. Długa 82, 88 - 133 Dąbrowa Biskupia

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

           Kandydaci spełnili ustalone wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na to stanowisko. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej ww. wykazali wiedzę niezbędną na stanowisku asystenta rodziny.

 

                                                                                                 Kierownik M-GOPS

                                                                                                  mgr Elżbieta Zajonz

                                            

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy dodatek

pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia przysługujące na podstawie innych ustaw i po spełnieniu ściśle określonych w nich warunków. Inny jest organ ustalający prawo do tych świadczeń i ich płatnik. Uprawniony do dodatku pielęgnacyjnego nie może otrzymać zasiłku pielęgnacyjnego.

Zasiłek Pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to przysługuje:

1. niepełnosprawnemu dziecku (do 16 roku życia),
2. osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym,
3. osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, pod warunkiem, że niepełnosprawność (bez względu na jej stopień) powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
4. osobie, która ukończyła 75 lat życia (bez żadnych innych warunków).

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, pod warunkiem, że osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

Uwaga !!!
Jeśli ukończyłeś 75 lat i ZUS przyznał Ci dodatek pielęgnacyjny, a otrzymujesz zasiłek pielęgnacyjny z M-GOPS, zgłoś to niezwłocznie.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych osoba, która ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego nie może otrzymywać równocześnie zasiłku pielęgnacyjnego.

Jeśli nadal pobierasz zasiłek pielęgnacyjny, jest to świadczenie nienależnie pobrane.

 

                                                                Kierownik M-GOPS

                                                                 mgr Elżbieta Zajonz

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości płynącej z fakty Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego święconego w gronie najbliższych osób

wszystkich mieszkańcom Gminy Gniewkowo

życzy

Kierownik M-GOPS w Gniewkowie wraz z pracownikami

                                                     OFERTA PRACY                                                                                                       

z dnia 14.03.2013 r.

Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy

asystent rodziny

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie

Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2013 r.

Okres zatrudnienia: 01.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny,
5. prawo jazdy kat B i posiadanie własnego środka transportu,
6. nieposzlakowana opinia,
7. wykształcenie:
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeksu postępowania administracyjnego,
2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
3.odporność na stres, kreatywność, wysoka samodyscyplina, komunikatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji.

Zakres podstawowych obowiązków :

1. wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny,
2. systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez pracowników socjalnych MGOPS, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny będzie:

- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta itp.
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny jak również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania w godzinach ustalonych z rodziną i dostosowanych do jej potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym. Asystent będzie wykonywał usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny ,
2. życiorys – curriculum vitae,
3. kserokopia dowodu osobistego,
4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
6. oświadczenie kandydata o znajomości wymaganych przepisów,
7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
9. oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
10. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr 101, poz. 926”)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie”, osobiście w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c w godzinach urzędowania Ośrodka tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15 lub przesłać droga pocztową na adres Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c , 88-140 Gniewkowo w terminie od dnia 14.03.3013 r. do 22.03.2013 r. (liczy się data wpływu oferty do siedziby Ośrodka, do godz. 15.30)

Aplikacje, które wpłyną do MGOPS w Gniewkowie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postepowania rekrutacyjnego:

Etap I Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie MGOPS w Gniewkowie, ul Dworcowa 8c i dokonanie na jej podstawie ostatecznego wyboru pracownika.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie, Urzędu Miejskiego w Gniewkowie (zakładka MGOPS) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

  

                                                                                                                   Kierownik M-GOPS

                                                                                                                   mgr Elżbieta Zajonz

 
 
Dla kogo usługi specjalistyczne?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Może to być pomoc w codziennych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw urzędowych, edukacji, czy zapewnieniu integracji ze środowiskiem lokalnym. Jesteśmy świadomi, że wśród nas żyją osoby chore psychicznie, niepełnosprawne umysłowo, osoby z przejściowymi zaburzeniami psychicznymi. Chorzy psychicznie to często członkowie naszych rodzin. Z pewnością osoby dotknięte tym zaburzeniem oczekują wsparcia, które ułatwi im codzienne życie
            
Wniosek o przyznanie tej formy pomocy składa się u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c. telefon nr 52 3585361.

                                                                      Kierownik M-GOPS

                                                                       mgr Elżbieta Zajonz

                                                      

           OFERTA PRACY

                                                                                                        z dnia 01.03.2013 r.

Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy

asystent rodziny

Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie

Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2013 r.

Okres zatrudnienia: 01.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny,
5. prawo jazdy kat B i posiadanie własnego środka transportu,
6. nieposzlakowana opinia,
7. wykształcenie:
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeksu postępowania administracyjnego,
2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
3.odporność na stres, kreatywność, wysoka samodyscyplina, komunikatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji.

Zakres podstawowych obowiązków :

1. wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny,
2. systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez pracowników socjalnych MGOPS, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny będzie:

- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta itp.
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny jak również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania w godzinach ustalonych z rodziną i dostosowanych do jej potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym. Asystent będzie wykonywał usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym również w soboty.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny ,
2. życiorys – curriculum vitae,
3. kserokopia dowodu osobistego,
4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,
6. oświadczenie kandydata o znajomości wymaganych przepisów,
7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie kandydata, iż nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
9. oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
10. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr 101, poz. 926”)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie”, osobiście w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c w godzinach urzędowania Ośrodka tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15 lub przesłać droga pocztową na adres Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c , 88-140 Gniewkowo w terminie od dnia 01.03.3013 r. do 11.03.2013 r. (liczy się data wpływu oferty do siedziby Ośrodka, do godz. 15.30)

Aplikacje, które wpłyną do MGOPS w Gniewkowie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy.

Postepowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postepowania rekrutacyjnego:

Etap I Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie MGOPS w Gniewkowie, ul Dworcowa 8c i dokonanie na jej podstawie ostatecznego wyboru pracownika.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie, Urzędu Miejskiego w Gniewkowie (zakładka MGOPS) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

  

                                                                                                                   Kierownik M-GOPS

                                                                                                                   mgr Elżbieta Zajonz

 

                                 

baner pokl kol

 OSTATNI ROK PROJEKTU – OSTATNIA SZANSA DLA CIEBIE

 

             Z przyjemnością informuję, że w dniu 1 stycznia 2013 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie rozpoczął realizacje projektu systemowego pod tytułem „ Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”.
           Zgodnie z harmonogramem działań w miesiącu lutym 2013 r. rozpoczął się nabór beneficjentów. Ogółem do projektu zostanie zakwalifikowanych 57 osób.W projekcie realizowane będą treningi społeczne oraz szkolenia zawodowe. Kurs prawa jazdy kat. B dla 16 osób oraz kurs komputerowy dla 16 osób. W 10 rodzinach rozpoczną pracę Asystenci Rodzinni. Programem Aktywności Lokalnej zostanie objętych 8 osób. Dwie osoby zakwalifikowane do projektu w 2012 r. kontynuować będą naukę w szkole ponadgimnazjalnej.
           Powyższy projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
             Nadzór nad prawidłową realizacją działań w projekcie będzie sprawował zespół projektowy.

 

                                                                                              Koordynator Projektu

                                                                                               Elżbieta Zajonz

  

Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

                 W dniu 31 stycznia 2013 r. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie miało miejsce kolejne spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który funkcjonuje w naszej gminie od 2011 roku.
               
Na spotkaniu dokonano oceny prowadzonych działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Przybyłych na spotkanie członków zespołu powitała kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie, a zarazem przewodnicząca zespołu Pani Elżbieta Zajonz. Z danych statystycznych zgromadzonych przez zespół wynika, iż od listopada 2011 roku do 31 stycznia 2013 roku w naszej gminie zostały wszczęte 34 procedury Niebieskiej Karty.
             
Wielomiesięczne działania ukierunkowane na pracę z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie, prowadzone przez pracowników socjalnych, dzielnicowych, M-GKRPA w Gniewkowie, pedagogów szkolnych, kuratora zawodowego, przedstawiciela służby zdrowia oraz przedstawiciela PCPR przyczyniają się do wzrostu świadomości osób, rodzin dotkniętych przemocą i wspomagają te rodziny w przeciwstawianiu się sprawcom przemocy.
               W celu pogłębienia wiedzy związanej z przemocą w rodzinie zespół zamówił ulotki dla dzieci i młodzieży, które zostaną rozprowadzone w szkołach na terenie gminy Gniewkowo.             
               
 Podsumowując spotkanie zwrócono uwagę na istniejące problemy dotyczące przemocy w naszej gminie. Zjawisko przemocy w rodzinie ma tendencję wzrostową i jest problemem społecznym, któremu możemy przeciwdziałać wspólnie poprzez zintegrowany system działań na rzecz rodzin dotkniętych przemocą i poprzez czynne uczestnictwo w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego.

 

                                                                                Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
                                                                                
mgr Elżbieta Zajonz

 

OGŁOSZENIE
 

Zawiadamiamy, że w dniu 07.02.2013 r. wydawane będą klientom MGOPS w Gniewkowie

 artykuły spożywcze – olej rzepakowy

 

Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza:  

 • na osobę w rodzinie                                            - 684,00 zł netto
 • w przypadku osób samotnie gospodarujących -  813,00 zł netto 

Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach .

 

Rejon I -   Ostrowo, Wierzbiczany, Bąbolin, G-wo ulice: Toruńska, 700-lecia, Chopina, Cicha,   

                   Inowrocławska, Cmentarna – godziny wydawania towaru 11.00-13.00

  

Rejon II -   Markowo, Branno, Warzyn, Kijewo, Kawęczyn, Murzynno, Zajezierze   

                   G-wo ulice: Kilińskiego, Walcerzewice, Kościelna, Pająkowskiego – godziny   

                   wydawania towaru 11.00 – 13.00 

  

Rejon III - Kaczkowo, G-wo ulice: Paderewskiego, Zajezierna – godziny wydawania towaru   

                   11.00 – 13.00 

  

Rejon IV - Szadłowice, Skalmierowice, G-wo, ul. Sikorskiego - godziny wydawania towaru   

                   11.00 – 13.00

  

Rejon V - Wierzchosławice, Więcławice, Wielowieś, G-wo ulice: Rynek i Ks. Gniewkowskiego  

                  godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

 

Rejon VI - Gniewkowo ulice: Sobieskiego, Zamkowa, Podgórna, Wałowa, Powstańców Wlkp. 

                   godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

 

Rejon VII - Lipie, Suchatówka, Murzynko, Gniewkowo ulice: 17-stycznia, Dworcowa,  

Krótka, Cegielna, Michałowo godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00 

 

Rejon VIII - Szpital, Gąski, Dąblin, Gniewkowo ul. Dreckiego godziny wydawania towaru  

                      13.00 – 15.00  

 

Towar prosimy odbierać osobiście!

 

                                                                       Kierownik MGOPS                                               

                        mgr Elżbieta Zajonz

 

ZATROSZCZMY SIĘ O OSOBY BEZDOMNE

         Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Gniewkowo o niezwłoczne przekazywanie każdej informacji dotyczącej osób bezdomnych przebywających na terenie Miasta i Gminy Gniewkowo pod numerem telefonu 52 3585364 lub bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie, którego siedziba znajduje się przy ul. Dworcowej 8c, pok. nr 25 od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

Zgłoszenia proszę kierować do pracownika socjalnego Pani Krystyny Lipigórskiej.

 

                                                                       Kierownik M-GOPS

                                                                      mgr Elżbieta Zajonz

                                        

baner pokl kol

Nabór do projektu…

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie uprzejmie informuje, że trwa nabór do projektu pod tytułem

„Program aktywizacji społecznej dla gminy Gniewkowo” na rok 2013.

W bieżącym roku realizowane będą szkolenia z zakresu „ABC komputera” oraz kurs prawa jazdy
kat B. W powyższych szkoleniach mogą wziąć udział osoby które spełniają następujące kryteria:

 

ü  są osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

ü  są w wieku pomiędzy 18 a 64 rokiem życia,

ü  są mieszkańcami miasta i gminy Gniewkowo,

ü  spełniają kryterium dochodowe Ustawy o Pomocy Społecznej tj. 542,00 zł dla osoby samotnej oraz 456,00 zł dla osoby pozostającej w rodzinie,

ü   są objęci pomocą tutejszego Ośrodka. 

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się osobiście do
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie,
ul. Dworcowa 8c, 88 – 140 Gniewkowo,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15,30 pok. 22,25,40
lub telefonicznie pod numerem (052) 358 53 61.

 

                                                                                                  Koordynator projektu:
                                                                                                                              mgr Elżbieta Zajonz

 

OGŁOSZENIE
 

Zawiadamiamy, że w dniu 11.01.2013 r. wydawane będą klientom MGOPS w Gniewkowie
 
artykuły spożywcze – kasza gryczana, cukier

 

Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza: 

 • na osobę w rodzinie                                            - 684,00 zł netto
 • w przypadku osób samotnie gospodarujących -  813,00 zł netto

Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach .

 

Rejon I -   Ostrowo, Wierzbiczany, Bąbolin, G-wo ulice: Toruńska, 700-lecia, Chopina, Cicha,  

                   Inowrocławska, Cmentarna – godziny wydawania towaru 11.00-13.00

 

Rejon II -   Markowo, Branno, Warzyn, Kijewo, Kawęczyn, Murzynno, Zajezierze  

                   G-wo ulice: Kilińskiego, Walcerzewice, Kościelna, Pająkowskiego – godziny  

                   wydawania towaru 11.00 – 13.00 

 

Rejon III - Kaczkowo, G-wo ulice: Paderewskiego, Zajezierna – godziny wydawania towaru  

                   11.00 – 13.00 

 

Rejon IV - Szadłowice, Skalmierowice, G-wo, ul. Sikorskiego - godziny wydawania towaru  

                   11.00 – 13.00

 

Rejon V - Wierzchosławice, Więcławice, Wielowieś, G-wo ulice: Rynek i Ks. Gniewkowskiego  

                 godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

 

Rejon VI - Gniewkowo ulice: Sobieskiego, Zamkowa, Podgórna, Wałowa, Powstańców Wlkp. 

                   godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

 

Rejon VII - Lipie, Suchatówka, Murzynko, Gniewkowo ulice: 17-stycznia, Dworcowa,  

                    Krótka, Cegielna, Michałowo godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00 

 

Rejon VIII - Szpital, Gąski, Dąblin, Gniewkowo ul. Dreckiego godziny wydawania towaru  

                     13.00 – 15.00  

Towar prosimy odbierać osobiście!

                                                                                                                                                                                            

                                                                            Kierownik MGOPS                                               

                                                                             mgr Elżbieta Zajonz

 

OGŁOSZENIE
 

Zawiadamiamy, że w dniu 08.01.2013 r. wydawane będą klientom MGOPS w Gniewkowie
artykuły spożywcze – herbatniki 

Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza: 

 • na osobę w rodzinie                                           - 684,00 zł netto
 • w przypadku osób samotnie gospodarujących -  813.00 zł netto

  

Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach .

 

Rejon I -   Ostrowo, Wierzbiczany, Bąbolin, G-wo ulice: Toruńska, 700-lecia, Chopina, Cicha,  

                   Inowrocławska, Cmentarna – godziny wydawania towaru 11.00-13.00

 

Rejon II -   Markowo, Branno, Warzyn, Kijewo, Kawęczyn, Murzynno, Zajezierze  

                   G-wo ulice: Kilińskiego, Walcerzewice, Kościelna, Pająkowskiego – godziny

                   wydawania towaru 11.00 – 13.00

  

Rejon III - Kaczkowo, G-wo ulice: Paderewskiego, Zajezierna – godziny wydawania towaru  

                   11.00 – 13.00

  

Rejon IV - Szadłowice, Skalmierowice, G-wo, ul. Sikorskiego - godziny wydawania towaru  

                   11.00 – 13.00

  

Rejon V - Wierzchosławice, Więcławice, Wielowieś, G-wo ulice: Rynek i Ks. Gniewkowskiego  

                 godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

  

Rejon VI - Gniewkowo ulice: Sobieskiego, Zamkowa, Podgórna, Wałowa, Powstańców Wlkp. 

                   godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

  

Rejon VII - Lipie, Suchatówka, Murzynko, Gniewkowo ulice: 17-stycznia, Dworcowa,  

                    Krótka, Cegielna, Michałowo godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

  

Rejon VIII - Szpital, Gąski, Dąblin, Gniewkowo ul. Dreckiego godziny wydawania towaru  

                     13.00 – 15.00  

Towar prosimy odbierać osobiście!

                                                                                                                             

                                                                             Kierownik MGOPS                                               

                                                                              mgr Elżbieta Zajonz

 

Informacja

o zmianie godzin urzędowania M-GOPS w Gniewkowie

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie zawiadamia, że od dnia 24.12.2012 r. Ośrodek będzie urzędował od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

                                                                                           Kierownik M-GOPS
                                                                                          
 mgr Elżbieta Zajonz

 

 ,,Uśmiechnięty Senior,

   pomagajmy potrzebującym"

 

 M - GOPS w Gniewkowie rozpoczyna akcję świątecznej pomocy
       dla osób samotnych, niepełnosprawnych, schorowanych.

 

      Samotnych osób jest wiele. Pracownicy socjalni na co dzień stykają się ze starością, chorobą, ubóstwem. O swoich podopiecznych w jesieni życia mówią jednak bardzo ciepło. Wszyscy mają wspólną cechę - jest nią pogoda ducha, która mimo ogromnych trudności nie opuszcza seniorów.
       Zwracamy się z gorącą prośbą o bezpłatne przekazanie artykułów spożywczych, które nie wymagają przechowywania w urządzeniach chłodniczych. Mogą być również drobiazgi, które można ofiarować w ramach świątecznego podarunku.

 

       Dary zostaną przeznaczone na zorganizowanie paczek świątecznych dla osób samotnych z terenu gminy Gniewkowo.

 

 Gdzie przekazywać dary?

 

M- GOPS, ul. Dworcowa 8c w godz. 8.00 -14.30 (pokój nr 25 lub 40)

Dary można przekazywać do dnia 19 grudnia 2012 roku

Akcję koordynuje Kierownik M-GOPS: Elżbieta Zajonz , tel. 52 3585363

 

OGŁOSZENIE 

Zawiadamiamy, że w dniu 29.11.2012 r. wydawane będą klientom MGOPS w Gniewkowie

                                               artykuły spożywcze – groszek z marchewką

 

 Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza:

 

 • na osobę w rodzinie                                           - 684,00 zł netto
 • w przypadku osób samotnie gospodarujących - 813,00 zł netto

 

 Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach

 

Rejon I -  Ostrowo, Wierzbiczany, Bąbolin, Gniewkowo ulice:Toruńska, 700-lecia, Chopina, Cicha, 

                 Inowrocławska, Cmentarna – godziny wydawania towaru 11.00-13.00

 

Rejon II - Markowo, Branno, Warzyn, Kijewo, Kawęczyn, Murzynno, Zajezierze

                Gniewkowo ulice: Kilińskiego, Walcerzewice, Kościelna, Pająkowskiego – godziny

                 wydawania towaru 11.00 – 13.00

 

Rejon III - Kaczkowo, Gniewkowo ulice: Paderewskiego, Zajezierna – godziny wydawania towaru

                   11.00 – 13.00

 

Rejon IV -  Szadłowice, Skalmierowice, Gniewkowo, ul. Sikorskiego - godziny wydawania towaru

                   11.00 – 13.00

 

Rejon V -   Wierzchosławice, Więcławice, Wielowieś, Gniewkowo ulice: Rynek i Ks.

                    Gniewkowskiego godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

 

Rejon VI -  Gniewkowo ulice: Sobieskiego, Zamkowa, Podgórna, Wałowa, Powstańców Wlkp.

                    godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

 

Rejon VII -  Lipie, Suchatówka, Murzynko, Gniewkowo ulice:17-stycznia, Dworcowa, Krótka,

                     Cegielna, Michałowo godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

 

Rejon VIII - Szpital, Gąski, Dąblin, Gniewkowo ul. Dreckiego godziny wydawania towaru      

13.00-15.00

                      

Towar prosimy odbierać osobiście!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                   Kierownik MGOPS    
                                                                                                  
mgr Elżbieta Zajonz

  

OGŁOSZENIE 

Zawiadamiamy, że w dniu 27.11.2012 r. wydawane będą klientom MGOPS w Gniewkowie

                                               artykuły spożywcze – dżem owocowy

 

Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza:

 • na osobę w rodzinie                                           - 684,00 zł netto
 • w przypadku osób samotnie gospodarujących - 813,00 zł netto

 

 Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach

Rejon I -  Ostrowo, Wierzbiczany, Bąbolin, Gniewkowo ulice:Toruńska, 700-lecia, Chopina, Cicha, 

                 Inowrocławska, Cmentarna – godziny wydawania towaru 11.00-13.00

Rejon II - Markowo, Branno, Warzyn, Kijewo, Kawęczyn, Murzynno, Zajezierze

                 Gniewkowo ulice: Kilińskiego, Walcerzewice, Kościelna, Pająkowskiego – godziny

                  wydawania towaru 11.00 – 13.00

Rejon III - Kaczkowo, Gniewkowo ulice: Paderewskiego, Zajezierna – godziny wydawania towaru

                   11.00 – 13.00

Rejon IV -  Szadłowice, Skalmierowice, Gniewkowo, ul. Sikorskiego - godziny wydawania towaru

                    11.00 – 13.00

Rejon V -   Wierzchosławice, Więcławice, Wielowieś, Gniewkowo ulice: Rynek i Ks.

                    Gniewkowskiego godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

Rejon VI -  Gniewkowo ulice: Sobieskiego, Zamkowa, Podgórna, Wałowa, Powstańców Wlkp.

                     godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

Rejon VII -  Lipie, Suchatówka, Murzynko, Gniewkowo ulice:17-stycznia, Dworcowa, Krótka,

                     Cegielna, Michałowo godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

Rejon VIII - Szpital, Gąski, Dąblin, Gniewkowo ul. Dreckiego godziny wydawania towaru 13.00-                       15.00

                      Towar prosimy odbierać osobiście!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                   Kierownik MGOPS    
                                                                                                  
mgr Elżbieta Zajonz

 

 Informacja dla osób ubiegających się o zasiłki rodzinne 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 roku podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić: 

        1.Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. 

- 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne

 Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

             - 77 zł na dziecko do 5 lat,

             - 106 zł na dziecko w wieku 6 do 18 lat

             - 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat

 

                                                                                             Kierownik M-GOPS
                                                                                             
mgr Elżbieta Zajonz

 

Informacja dla ofiar przemocy

       Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo. Przemoc w rodzinie to agresywne zachowanie członka rodziny, które narusza Twoje lub Twoich bliskich prawa i dobra osobiste powodując fizyczne i psychiczne cierpienie lub poniżenie. Można wyodrębnić różne rodzaje przemocy między innymi:

 1. Przemoc fizyczna – bicie, znęcanie się, głodzenie, zamykanie, kopanie, policzkowanie, szarpanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami, ale także używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem, zadawanie bólu;
 2. Przemoc psychiczna – sprawowanie przez sprawcę przemocy psychicznej kontroli nad ofiarą, np. straszenie zabójstwem, użyciem przemocy, zabraniem dzieci, niszczenie lub grożenie zniszczeniem rzeczy, upokarzanie, używanie wulgarnych słów, mówienie kobiecie, że jest do niczego, że jest brzydka, głupia, chora psychicznie, że nikt jej nie ze chce, że bez sprawcy sobie nie poradzi.
 3. Przemoc seksualna – zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się innym zachowaniom seksualnym, a także wymuszanie współżycia w nieakceptowanej formie.
 4. Przemoc finansowa (ekonomiczna) – np. utrzymanie kobiety w całkowitej zależności finansowej, zakazywanie jej pracy zawodowej, nie dawanie wystarczającej ilości pieniędzy na prowadzenie domu.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli Twój partner, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich

Nie czekaj! Nie wstydź się! Szukaj pomocy!

Prawo stoi po twojej stronie!      

Zgłoś się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c, przy którym działa Zespół Interdyscyplinarny, tel. 52 3585365, pokój 24 lub 40

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
    mgr Elżbieta Zajonz
          

      

OGŁOSZENIE

 
Zawiadamiamy, że w dniu 14.11.2012r. wydawane będą
klientom MGOPS w Gniewkowie
 
artykuły spożywcze – klopsy w sosie pomidorowym

 

Do tej formy pomocy kwalifikują się osoby i rodziny korzystające na bieżąco z pomocy społecznej świadczonej przez tut. Ośrodek, których dochód nie przekracza:

 • na osobę w rodzinie                                            - 684,00 zł netto
 • w przypadku osób samotnie gospodarujących -  813,00 zł netto

 Odbiór artykułów odbywać się będzie w siedzibie MGOPS w niżej wyznaczonych godzinach .

 

Rejon I -   Ostrowo, Wierzbiczany, Bąbolin, G-wo ulice: Toruńska, 700-lecia, Chopina, Cicha,

                   Inowrocławska, Cmentarna – godziny wydawania towaru 11.00-13.00

Rejon II -   Markowo, Branno, Warzyn, Kijewo, Kawęczyn, Murzynno, Zajezierze

                   G-wo ulice: Kilińskiego,Walcerzewice, Kościelna, Pająkowskiego – godziny

                   wydawania towaru 11.00 – 13.00

Rejon III - Kaczkowo, G-wo ulice: Paderewskiego, Zajezierna – godziny wydawania towaru

                 11.00 – 13.00

Rejon IV - Szadłowice, Skalmierowice, G-wo, ul. Sikorskiego - godziny wydawania towaru

                   11.00 – 13.00

Rejon V - Wierzchosławice, Więcławice, Wielowieś, G-wo ulice: Rynek i Ks. Gniewkowskiego

                 godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

Rejon VI - Gniewkowo ulice: Sobieskiego, Zamkowa, Podgórna, Wałowa, Powstańców Wlkp.

                godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

Rejon VII - Lipie, Suchatówka, Murzynko, Gniewkowo ulice: 17-stycznia, Dworcowa,

                   Krótka, Cegielna, Michałowo godziny wydawania towaru 13.00 – 15.00

Rejon VIII - Szpital, Gąski, Dąblin, Gniewkowo ul. Dreckiego godziny wydawania towaru

                   13.00 – 15.00

Towar prosimy odbierać osobiście!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                      Kierownik MGOPS
                                                                                                                       mgr Elżbieta Zajonz

 

”Starajmy się tak postępować i tak żyć,                                                        

by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło

dachu nad głową i chleba na stole,

by nikt nie czuł się samotny

i pozostawiony bez opieki.”

 Jan Paweł II (Ełk 8.06.1999) 

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

składam wszystkim Pracownikom wyrazy szacunku i uznania

za odpowiedzialną służbę jaką jest niesienie pomocy najbardziej

potrzebującym.

W tym uroczystym dniu życzę Wam wielu osiągnięć w pracy zawodowej

oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                                          Kierownik M-GOPS w Gniewkowie

                  mgr Elżbieta Zajonz

 

 Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Gniewkowo

Dnia 25 października 2012 r. (tj. czwartek) o godzinie 13.30 w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie odbędzie się drugie spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Gniewkowo. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich instytucji wchodzących w skład Zespołu.

Już wkrótce na stronie internetowej M-GOPS w Gniewkowie (www.mgops-gniewkowo.pl) zamieszczone zostaną informacje dotyczące składu Zespołu oraz jego zadań.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
mgr Elżbieta Zajonz