Aktualności

 

INFORMACJA


UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 2 STYCZNIA 2018 R. - TJ. WTOREK

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

BĘDZIE NIECZYNNY

 

                                                                   Kierownik M-GOPS w Gniewkowie

 


Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, by był to czas wyjątkowy, spędzony wśród najbliższych, pełen miłości i zrozumienia.

Życzymy dużo zdrowia oraz szczęścia. Niech to Boże Narodzenie będzie wyjątkowym czasem spędzonym wśród bliskich.

                                          

                                              Kierownik M-GOPS w Gniewkowie

                                                  wraz z pracownikami

 


 

INFORMACJA


UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 14 SIERPNIA 2017 R. - TJ. PONIEDZIAŁEK

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

BĘDZIE NIECZYNNY

 

                                                                   Kierownik M-GOPS w Gniewkowie

 


ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, że od dnia  01.11.2017 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych, który potrwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r. w pokoju nr 2 (parter) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od
1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie uprzejmie informuje, iż zbliża się termin składania wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

W przypadku ubiegania się o  świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy trwający od października  2017 r. do września 2018 r. wnioski można składać od 01.08.2017 r. Aby mieć wypłacone świadczenie wychowawcze bez przerwy tj. w październiku 2017 r. wniosek należy złożyć do 31.08.2017 r. Wnioski, które zostaną złożone we wrześniu będą rozpatrzone do końca listopada 2017 r., natomiast wnioski złożone w październiku zostaną rozpatrzone najpóźniej do końca grudnia 2017 r.

 W przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego wnioski są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 


PODZIĘKOWANIA

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie wraz z pracownikami

serdecznie dziękuje sklepowi

PEPCO w Gniewkowie

za przekazane dary rzeczowe.

Dary przekazane zostały dzieciom przebywającym w ośrodku opiekuńczo – wychowawczym.

Dzięki takim osobom jak Państwo, świat dzieci staje się bardziej radosny, pełen ciepła i zrozumienia.

Dajecie Państwo wiarę i nadzieję, że są jeszcze na świecie ludzie gotowi nieść pomoc tym najbardziej przez los pokrzywdzonym – dzieciom.

Dziękujemy za wielkie serce i dobrą wolę.

Życzymy Państwu wielu sukcesów zawodowych i osobistych.

 


 

INFORMACJA


UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 16 CZERWCA 2017 R. - TJ. PIĄTEK

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

BĘDZIE NIECZYNNY

 

                                                                   Kierownik M-GOPS w Gniewkowie

 


 

INFORMACJA


UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 02 MAJA 2017 R.

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

BĘDZIE NIECZYNNY

 

                                                                   Kierownik M-GOPS w Gniewkowie

                   


 

Serdeczne życzenia radości i siły płynącej
z istoty Świąt Wielkanocnych,
by uśmiech i wiosenny optymizm
towarzyszyły Państwu każdego dnia.

 

                                                                   Kierownik M-GOPS w Gniewkowie

                                            wraz z pracownikami

 


 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie ul. Powstańców Wielkopolskich 5 a.

 

Zaprasza


Środowiskowy, czyli zlokalizowany i obejmujący swoim działaniem teren danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tę społeczność tworzą.

Dom, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe do przyjęcia, dające wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

 

Samopomocy, czyli starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocy oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętności samopomocy.

 

Oferujemy szereg usług związanych z naszą działalnością m.in.:

Poradnictwo psychologiczne.Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Terapię ruchową i zajęcia rekreacyjne. Zajęcia w postaci treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

Rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach na pracowniach:

plastycznej, ogrodniczej, kulinarnej, komputerowej, gospodarstwa domowego,aktywizacji ruchowej, muzykoterapii.

 

Poza terapią zajęciową każdy Uczestnik ma możliwość udziału w:

* wycieczkach edukacyjnych

* imprezach rekreacyjnych

* spotkaniach integracyjnych w ramach współpracy z innymi placówkami.

 

Nasz Dom przeznaczony jest dla 38 dorosłych osób. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

 

Chętnych prosimy o kontakt osobisty lub pod numer telefonu: 534 - 316 - 367 lub 534 - 319 - 191

 

 

Informacja

 

Od stycznia 2017 r. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, w ramach powierzonego zadania publicznego przez Zarząd Starostwa Inowrocławskiego prowadzi cztery Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Gniewkowo prowadzony jest przy ul. Dworcowej 8a 

 

w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,                 

w godzinach 7.00 – 11.00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek), 7.45 – 11.45 (wtorek).

 

Specjaliści udzielający porad:

 

adwokat, radca prawny lub aplikant radcowski

 

Dla kogo skierowana jest bezpłatna pomoc prawna ?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają osoby:

 

1.  które nie ukończyły 26 roku życia,

2.  którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

3.   które ukończyły 65 lat,

4.  posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

5.   kombatanci,

6.   weterani,

7.  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

8.   w ciąży.

                                


PODZIĘKOWANIA

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie  jak co roku

przed Świętami Bożego Narodzenia zadbał o samotnych i niepełnosprawnych

z terenu miasta  i gminy Gniewkowo.

Zorganizowano paczki świąteczne dla 30 osób. 

              Były to paczki żywnościowe sponsorowane przez firmy i osoby prywatne.

W związku z tym Ośrodek składa serdeczne podziękowania sponsorom,

 którzy udzielili wsparcia w organizacji paczek.

Podziękowania kierujemy do następujących firm i osób prywatnych:

-Firmie I.T.I Poland Sp.z o.o. w Gniewkowie,

-Firmie Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej „Paul” S.C. w Gniewkowie Sławomir Paul, Małgorzata Paul, Jacek Paul,

-Piekarni-Ciastkarni Bracia Kuczyńscy S.C. w Gniewkowie, Michał Kuczyński, Maciej Kuczyński,

-Sklep „Żabka” w Gniewkowie Robert Ponichtera,

-INO-RYB SP.J J.Z Janowski, B.Winiarska Sklep Gniewkowo,

-Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Gniewkowie Wiesław Łukojć,

-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gniewkowie Katarzyna Pipczyńska,

-Delikatesy B&B w Gniewkowie Michał Barczak,

-Sklep „Groszek” w Gniewkowie,

-Pani Katarzynie Walczak,

-Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Gniewkowie Dominika Kacprzak.

                                                                                 

                                                                                      Kierownik M-GOPS w Gniewkowie

                                                                                               wraz z pracownikami     

 


 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie
jak co roku przed
Świętami Bożego Narodzenia
zadbał o samotnych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Gniewkowo.

W bieżącym roku Polski Czerwony Krzyż z Inowrocławia przekazał dla podopiecznych tutejszego Ośrodka 10 paczek żywnościowych, które to zostały przekazane potrzebującym.

Przekazane upominki sprawiły obdarowanym ogromną radość, wywołały uśmiech i zadowolenie na ich twarzach.

                                      

Jednocześnie tutejszy Ośrodek pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla Polskiego  Czerwonego Krzyża  za okazaną bezinteresowną pomoc i wsparcie przy organizowaniu

pomocy dla najbardziej potrzebujących.

 

Kierownik
M-GOPS w Gniewkowie
Aleksandra Marczak


Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, by był to czas wyjątkowy, spędzony wśród najbliższych, pełen miłości i zrozumienia.

Życzymy dużo zdrowia oraz szczęścia. Niech to Boże Narodzenie będzie wyjątkowym czasem spędzonym wśród bliskich.

                                          

                                              Kierownik M-GOPS w Gniewkowie

                                                  wraz z pracownikami


Informacja

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c informuje, że w związku z wprowadzeniem w Gminie Gniewkowo scentralizowanych rozliczeń VAT od dnia 01.01.2017 r. faktury, rachunki, noty księgowe powinny być wystawiane w następujący sposób:

 

Nabywca:

Gmina Gniewkowo

ul. 17 Stycznia 11

88-140 Gniewkowo

NIP 5562563314

 

Odbiorca:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 8c

88-140 Gniewkowo

 

Ponadto zawiadamiamy, że pomimo zmiany strony, faktury oraz inne dokumenty obciążeniowe jak dotychczas należy dostarczać na adres

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 8c 88-140 Gniewkowo.

 

                                                                    Kierownik M-GOPS

                                                                    mgr Aleksandra Marczak

 


Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
       pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom serdeczne życzenia
          i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.
           W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem
      i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy.
            Życzymy dużo szczęścia, radości, wiary i wytrwałości zarówno
            z pracy zawodowej jak i w życiu osobistym.

 

                                  z wyrazami szacunku

                                   Kierownik M-GOPS

                                  w Gniewkowie

                                 wraz z pracownikami

 


NADCHODZI ZIMA

 

             W związku ze zbliżającą się zimą  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie zwraca się z apelem do mieszkańców Miasta i Gminy Gniewkowo o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne. Jeżeli w okolicach Twojego  miejsca zamieszkania widywane są osoby bezdomne powiadom tut. Ośrodek, telefon numer 52/3585364.

Być może razem uratujemy ludzkie życie. Jednocześnie informujemy, że tut. Ośrodek posiada wszelkie informacje dot. miejsc noclegowych, schronisk i ogrzewalni dla osób bezdomnych.

 


 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 152 Kodeksu pracy i Zarządzenia Nr 22/2016 Kierownika M-GOPS

w dniu 31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie

BĘDZIE NIECZYNNY

 

 

 


OPIEKUNOWIE PRAWNI I KURATORZY

 W zakładce opiekunowie prawni i kuratorzy znajduje się ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

                                                                            


                                                                   

 PRZYPOMINAMY,  ŻE  ZBLIŻAJĄ  SIĘ  TERMINY  SKŁADANIA  WNIOSKÓW O  ŚWIADCZENIA  RODZINNE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że  od dnia 01.09.2016 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 trwający od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.

 

Informujemy, że terminy rozpatrzenia wniosków i wypłat przyznanych świadczeń są następujące:

 

- jeżeli wniosek z kompletem wymaganych dokumentów zostanie złożony w terminie od 01.09.2016 r. do 30.09.2016 r.  wówczas wydanie decyzji i wypłata świadczeń należnych za miesiąc listopad 2016 r. nastąpi do końca listopada 2016 r.

 

- jeżeli wniosek z kompletem wymaganych dokumentów zostanie złożony w terminie od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r.  wówczas wydanie decyzji i wypłata świadczeń należnych za miesiąc listopad 2016 r. nastąpi wraz z wypłatą świadczeń należnych za miesiąc grudzień 2016 r. do końca grudnia  2016 r.

 

Wnioski pobiera i składa się w siedzibie Ośrodka w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 2, w godzinach urzędowania Ośrodka:

poniedziałek, środa, czwartek 7.00 – 15.00

wtorek 8.00 - 17.00

piątek 7.00 – 14.00

 

 

 

 

Podziękowanie z okazji przejścia na emeryturę


Serdeczne podziękowania

dla Pani Jadwigi Czarneckiej

za wieloletnią współpracę, za zaangażowanie w pracę

wymagającą wiele trudu i cierpliwości,

za niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Na dalsze lata życzymy dużo zdrowia, zadowolenia

płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby

oraz spełnienia planów, na które w trakcie

życia zawodowego zabrakło czasu.

 

Pracownicy

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Gniewkowie

 

 


 

Od m-c lipca 2016 roku w MGOPS w Gniewkowie można złożyć wniosek i otrzymać

Kartę Dużej Rodziny.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce KARTA DUŻEJ RODZINY

 


 

OGŁOSZENIE

W celu ułatwienia interesantom kontaktu po godzinie 15:00 uprzejmie informujemy,
że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie zmienią się godziny urzędowania.

CZAS PRACY OBOWIĄZUJĄCY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

Z DNIEM 1 SIERPNIA 2016 R.:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK W GODZ. OD 7:00 DO 15:00;

WTOREK W GODZ. OD 8:00 DO 17:00;

PIĄTEK W GODZ. OD 7:00 DO 14:00.

 

OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWE ŚWIADCZĄ PRACĘ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7:30 DO 15:30.

 

ASYSTENCI RODZINY PRACUJĄ W ZADANIOWYM SYSTEMIE CZASU PRACY.

                                                                                                                                                                               

Kierownik MGOPS w Gniewkowie
            Aleksandra Marczak

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lipca 2016 r. kończy się możliwość składania wniosków na świadczenie wychowawcze z programu 500+
obejmujących spłatę świadczenia od dnia 1 kwietnia 2016 r. 

W związku z tym osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku zapraszamy do tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 pok.2
(Biuro Obsługi Klienta) w celu złożenia wniosku obejmującego spłatę świadczenia od m-c: kwietnia 2016 r.

Wnioski można również składać drogą elektroniczną za pośrednictwem  portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej

Od dnia 2 lipca br. złożone wnioski nie będą obejmowały spłaty, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka ul. Dworcowa 8c.
Tel (52) 3585360, (52) 3585369, (52) 3585368

 

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Informujemy, iż w okresie od 01.05.2016 r. do 31.10.2016 r. na terenie sołectw gminy Gniewkowo organizowane są prace społecznie użyteczne.

Do ich wykonywania zostało skierowanych 20 osób które:

·         są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, posiadające II indywidualny profil działania;

·         korzystają ze świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie (zarówno świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych) zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej;

·         uczestniczą w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Ważne!!

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac podlegając z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Po ich zakończeniu zobowiązana jest niezwłocznie stawić się do swojego doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu;


Szczegółowe informacje dotyczące organizacji w/w prac zamieszczone zostały w zakładce pt. Prace społecznie użyteczne

 

Osoba udzielająca wszelkich informacji w tym temacie:

Joanna Paczkowska tel. (052) 35 85 366

 

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).

2.    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z póź. zm.).

3.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 155 poz. 921).

4.    Uchwała Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. nr XX/93/2015 w sprawie rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

 Kierownik
Aleksandra Marczak

 

 

Program 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, że złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego jest całkowicie bezpłatne.

Wnioski można bezpłatnie złożyć w formie tradycyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul Dworcowa 8c, 88-140 Gniewkowo bądź w formie elektronicznej  za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Prosimy o zachowanie czujności przy składaniu wniosków drogą elektroniczną i posługiwanie się tylko oficjalnymi stronami internetowymi Ministerstwa, ZUS, ePUAP oraz Banków.

Wzory wniosków można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie lub z oficjalnej strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto informujemy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie : Rodzina 500 plus” są strony:

- rodzina500plus.gov.pl
- obywatel.gov.pl

oraz oficjalne strony internetowe ministerstw.

 

 

Program "Rodzina 500 plus"

Jednostką odpowiedzialną za realizację Programu "Rodzina 500 plus" dla mieszkańców gminy Gniewkowo będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Start programu wyznaczony jest na 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. Ostateczny termin przyjmowania wniosków obejmujących spłatę świadczenia od 1 kwietnia 2016 roku mija 1 lipca 2016 roku.

W przypadku złożenia wniosku od 2 lipca 2016 r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez spłaty od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. W przypadku starania się o wsparcie na pierwsze dziecko trzeba spełnić kryterium dochodowe: tj.: jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto lub 1.200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przyznawane będzie na podstawie złożonego wniosku. Druk wniosku będzie do pobrania od dnia 14 marca 2016 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 8 c, pokój nr 2.

Wypełnione wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 8 c w pokojach nr 2 (parter), 21, 36 i 37 (I piętro). Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.

Wnioski będą przyjmowane w godzinach urzędowania Ośrodka tj. od 7:30 do 15:30. W miesiącu kwietniu 2016 roku we wtorki będzie możliwość złożenia wniosku w godzinach od 7:30 do 17:00.

Wszelkich informacji dotyczących realizacji Programu 500+ można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 2 lub telefonicznie pod nr 52 3585360, 61, 62, 68.

 

p.o. Kierownika MGOPS

Aleksandra Marczak

 

Bezpłatna Pomoc Prawna

Informujemy iż od stycznia 2016 roku w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie działa bezpłatny „Punkt Porad Prawnych”

Z pomocy mogą skorzystać osoby które:

korzystały z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w okresie 12 miesięcy poprzedzających  zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej  i nie wydana została wobec nich  w tym okresie decyzja o zwrocie  nienależnie pobranego świadczenia,

posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

posiadają zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,

nie mają ukończonego 26 roku życia,

ukończyły 65 rok życia

Porady udzielane są w zakresie   prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, rodzinnego, podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wsparcia w formie porady udziela adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.


Powyższy punkt czynny jest codziennie w godzinach od 12:00 do 16:00 pokój nr 38  
(I piętro) w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 8 c,
 88 – 140 Gniewkowo.


Pomoc prawna jest całkowicie bezpłatna realizowana w ramach Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015 r. poz. 1255).
W celu skorzystania z porady nie są wymagane wcześniejsze zapisy.

 

p.o Kierownika
Aleksandra Marczak

 

        

Rowerem przez Świat

 

           Urząd Miejski w Gniewkowie podarował Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 5 rowerów trójkołowych, które zostały przekazane przez Polski Czerwony Krzyż w Bydgoszczy. Odbiorcami tych rowerów są osoby niepełnosprawne z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo. Ośrodek wytypował spośród swoich klientów osoby, które mają problemy z poruszaniem  się. Dzięki temu podarunkowi 5 osób ma możliwość poruszania się poza swoje miejsce zamieszkania.

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu osób, które otrzymały tak wspaniały prezent oraz własnym serdecznie dziękuje Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Bydgoszczy oraz Urzędowi Miejskiemu w Gniewkowie.

 

p.o. Kierownika M-GOPS
w Gniewkowie
Aleksandra Marczak

 

 

INFORMACJA

M-GOPS w Gniewkowie informuje, że od m-c stycznia 2016 roku ponownie  rozpoczął działalność:

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Osoby zainteresowane mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy specjalistów:

·         Psychologa;

·         Prawnika;

·         Pracownika I kontaktu;

·         Pedagoga.

Pomoc i wsparcie udzielane jest w siedzibie Ośrodka przy ul. Dworcowej 8 c,

w pokoju nr 38 według poniższego harmonogramu:

MIESIĄCE

PRAWNIK (co 2 środa 15.00 – 18.00)

PSYCHOLOG (Wtorki 15.00 – 18.00)

GRUPA WSPARCIA (co 2 poniedziałki 15.00 – 18.00)

STYCZEŃ

13, 27 = 6h

5, 12, 19, 26 = 12h

4, 18 = 6h

LUTY

10, 24 = 6h

2, 9, 16, 23 = 12h

1, 15, 29= 9h

MARZEC

9, 23 = 6h

1, 8, 15, 29 = 12h

14 = 3h

KWIECIEŃ

6, 20 = 6h

5, 12, 19, 26 = 12h

4, 18 = 6h

MAJ

4, 18 = 6h

10, 24, 31 = 9h

2, 16, 30 = 9h

CZERWIEC

1, 15, 29 = 9h

7, 14, 21, 28 = 12h

13, 27 = 6h

LIPIEC

13, 27 = 6h

5, 12, 19, 26 = 12h

11, 25 = 6h

SIERPIEŃ

10, 24 = 6h

2, 9, 16, 23, 30 = 15h

8, 29 = 6h

WRZESIEŃ

7, 21 = 6h

6, 13, 20 = 9h

12, 26 = 6h

PAŹDZIERNIK

5, 19 = 6h

4, 11, 25 = 9h

10, 24 = 6h

LISTOPAD

2, 16, 30 = 9h

8, 15, 22, 29 = 12h

7, 21 = 6h

GRUDZIEŃ

14, 28 = 6h

6, 13, 27 = 9h

5, 19 = 6h

RAZEM

78h

135h

75h

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

                                                                              p.o.  Kierownika M-GOPS
                                                                                                        Aleksandra Marczak